Praca Bank Gospodarstwa Krajowego

Sortuj według: trafności - daty
Znaleziono 76 ofert pracy

Młodszy Specjalista ds. Digitalizacji i Procesowania Dokumentów

Młodszy Specjalista ds. Digitalizacji i Procesowania Dokumentów Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Digitalizacja dokumentacji wewnętrznej oraz partnerów banku - Obsługa wniosków o udostępnienie produktów i usług w systemie workflow zlecanych przez jednostki banku - Weryfikacja i digitalizacja potwierdzeń sald w ramach procesu inwentaryzacji - Współpraca z komórkami banku...

Warszawa
3 godziny temu

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży w Regionie Podkarpackim

Twój zakres obowiązków Badanie wiarygodności kredytowej klienta korporacyjnego na podstawie analizy wyników finansowych, wskaźników oraz prognoz Uzgadnianie z klientem szczegółowych warunków transakcji kredytowej oraz strukturyzacja transakcji Ocena zabezpieczeń do transakcji Przygotowanie aplikacji kredytowej oraz propozycji decyzji kredytowej Weryfikacja kompletności wniosków klientów...

Rzeszów
3 godziny temu

Starszy Specjalista do Biura Strukturyzacji Transakcji Trudnych w DFS

Starszy Specjalista do Biura Strukturyzacji Transakcji Trudnych w DFS Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Aktywny udział w zespole transakcyjnym strukturyzującym trudne finansowania oraz wczesne restrukturyzacje - Aktywny udział w procesie kredytowym od spotkania z klientem po podpisanie dokumentacji kredytowej i procesowanie zmian do transakcji, w tym przygotowywanie aplikacji...

Warszawa
3 godziny temu

Radca Prawny - Biuro Obsługi Prawnej Procesów Wsparcia

Radca Prawny - Biuro Obsługi Prawnej Procesów Wsparcia Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Świadczenie doradztwa prawnego w powierzonym zakresie (nieruchomości, komunikacja, IT, outsourcing, zamówienia publiczne) - Świadczenie doradztwa prawnego w zakresie legislacji zewnętrznej i wewnętrznej - opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa powszechnie obowiązującego,...

Warszawa
3 godziny temu

Starszy Specjalista ds. Rozliczania Wynagrodzeń

Starszy Specjalista ds. Rozliczania Wynagrodzeń Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Naliczanie wynagrodzeń i innych należności ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych - Sporządzanie listy płac i rozdzielników miesięcznych - Sporządzanie korekt do ZUS - Ścisła współpraca z ZUS, US, PFRON - Ustalanie i naliczanie świadczeń finansowanych z funduszu ubezpieczeń społecznych; -...

Warszawa
3 godziny temu

Menedżer Zespołu Automatyzacji Procesów

Menedżer Zespołu Automatyzacji Procesów Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Wymagane - BPM (Ferryt) - MS Project - UML - BPMN - SQL Twój zakres obowiązków - Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie aplikacji biznesowych w oparciu o narzędzia klasy BPM (Ferryt) - Nadzór merytoryczny nad przygotowywanymi procesami - Zarządzanie procesem automatyzacji i...

Umowa o pracę
Warszawa
2 dni temu

Specjalista ds. danych w Departamencie Rynków Finansowych i Produktów Skarbowych

Specjalista ds. danych w Departamencie Rynków Finansowych i Produktów Skarbowych Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Mile widziane - VBA - SQL Twój zakres obowiązków - Wsparcie w zakresie realizowanych procesów dotyczących m.in. prawidłowego setup’u danych transakcyjnych - Prowadzenie oraz aktualizowanie baz danych na potrzeby departamentu w tym tworzenie wysyłek niezbędnej...

Umowa o pracę
Warszawa
2 dni temu

Ekspert ds. Incydentów Bezpieczeństwa

Twój zakres obowiązków Zaawansowana analiza zdarzeń pod kątem wykrycia incydentów bezpieczeństwa Projektowanie rozwoju systemów monitorowania i zdolności banku do wykrywania zagrożeń w cyberprzestrzeni Analiza otrzymywanych wskaźników kompromitacji (IOC) i implementacja w systemach bezpieczeństwa Analiza zdarzeń w systemach bezpieczeństwa (SIEM, EDR, FW, AV, SOAR, Web PROXY, SMG) Poszukiwanie...

Warszawa
3 godziny temu

Doradca Klienta w Regionie Mazowieckim

Doradca Klienta w Regionie Mazowieckim Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Aktywne pozyskiwanie nowych klientów z sektora korporacyjnego oraz sektora JST - Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami - Negocjowanie warunków współpracy - Udział w przygotowywaniu aplikacji kredytowej, procesie kredytowym oraz w uruchamianiu produktów kredytowych - Udział w procesie...

Warszawa
3 godziny temu

Ekspert ds. Przeciwdziałania Nadużyciom

Ekspert ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych pod kątem przeciwdziałania nadużyciom - Przygotowanie i uzgadnianie wewnętrznych regulacji z zakresu przeciwdziałania nadużyciom w tym również przygotowywanie Oceny ryzyka nadużyć dla procesów lub produktów banku oraz przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń dla...

Warszawa
3 godziny temu

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Transakcji Skarbowych

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Transakcji Skarbowych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Rozliczanie transakcji i monitorowanie rozliczeń z izbami rozliczeniowymi - Obsługa ESDI/ESDK/SKARBNET4 - Obsługa transakcji skarbowych Interbank/Klient - Monitorowanie zmian w zakresie usług i związanych z nimi zmian procesowych (inicjatyw) - Optymalizacja procesu rozliczeń transakcji...

Warszawa
3 godziny temu

Specjalista ds. Wsparcia Komórki Organizacyjnej

Specjalista ds. Wsparcia Komórki Organizacyjnej Miejsce pracy: Zielona Góra Twój zakres obowiązków - Prowadzenie sekretariatu Dyrektora Regionu, w tym: rejestrów, ewidencji, kalendarzy spotkań - Prowadzenie czynności kancelaryjnych zgodnie z wymogami określonymi w aktach wewnętrznych banku - Organizowanie i obsługa spotkań wewnętrznych i zewnętrznych - Organizowanie i rozliczanie podróży...

Zielona Góra
3 godziny temu

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Definiowanie i realizacja strategii bezpieczeństwa w banku - Zapewnienie realizacji programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu (AML) i przeciwdziałanie nadużyciom - Zapewnienie skutecznego funkcjonowania planu ciągłości działania banku - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji banku -...

Warszawa
3 godziny temu

Ekspert ds. Audytu Ryzyka Rynkowego i Rynków Finansowych

Ekspert ds. Audytu Ryzyka Rynkowego i Rynków Finansowych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Kompleksowe planowanie realizacji zadań audytowych w oparciu o analizę ryzyka oraz kierowanie zespołem audytorskim - Samodzielna realizacja testów, badanie i ocena funkcjonowania mechanizmów kontrolnych w ramach zadań audytowych - Samodzielne opracowywanie raportów z zadań audytowych, w...

Warszawa
3 godziny temu

Ekspert ds. Partnerstw Międzynarodowych

Twój zakres obowiązków Przygotowywanie analizy kredytowej , wniosku kredytowego oraz związanej z tym dokumentacji dla projektów inwestycyjnych o charakterze rozwojowym finansowanych przez BGK w państwach trzecich Prowadzenie i koordynacja projektów , inicjatyw z zakresu współpracy rozwojowej w Banku dotyczących państwach trzecich (tj. np. Ukraina, Mołdawia, państwa Afryki Subsaharyjskiej);...

Warszawa
3 godziny temu

Dyrektor Biura Architektury Cyberbezpieczeństwa i Administrowania Systemami Bezpieczeństwa IT w Departamencie Cyberbezpieczeństwa

Dyrektor Biura Architektury Cyberbezpieczeństwa i Administrowania Systemami Bezpieczeństwa IT w Departamencie Cyberbezpieczeństwa Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy System operacyjny - Windows Twój zakres obowiązków - Nadzorowanie i koordynowanie pracy Zespołu Architektury Bezpieczeństwa oraz Zespołu Administrowania Systemami Bezpieczeństwa IT - Udział w projektach,...

Warszawa
3 godziny temu

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Systemów IT

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Systemów IT Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Administracja systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz dbanie o ich rozwój - Testowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego - Wsparcie projektów IT w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego - Realizacja zadań dotyczących kontroli bezpieczeństwa i...

Umowa o pracę
Warszawa
jeden dzień temu

Cloud Security Specialist

Cloud Security Specialist Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Wymagane - Microsoft Azure Twój zakres obowiązków - Administracja i zarządzanie mechanizmami zapewniającymi bezpieczeństwo i zgodność w chmurze Microsoft (Azure oraz M365) - Analiza i ocena procesów, mechanizmów i narzędzi bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji migrowanych do chmury -...

Umowa o pracę
Warszawa
jeden dzień temu

Architekt Bezpieczeństwa IT

Architekt Bezpieczeństwa IT Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Wymagane - Azure System operacyjny - Windows - Linux Twój zakres obowiązków - Realizacja działań związanych z wdrażaniem procesów, rozwiązań i systemów bezpieczeństwa, zgodnie przyjętą architekturą bezpieczeństwa IT oraz strategią bezpieczeństwa banku - Definiowanie, wdrażanie oraz rozwijanie rozwiązań w...

Umowa o pracę
Warszawa
jeden dzień temu

Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa

Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy System operacyjny - Windows - Linux Twój zakres obowiązków - Analiza zdarzeń i obsługa incydentów bezpieczeństwa - Poszukiwanie podatności i zagrożeń w infrastrukturze banku - Strojenie polityk, reguł i alertów w systemach bezpieczeństwa - Zabezpieczanie dowodów cyfrowych - Monitorowanie dostępnych...

Umowa o pracę
Warszawa
jeden dzień temu

W naszej bazie Jobsora znajduje się obecnie 76 ofert pracy Bank Gospodarstwa Krajowego. W wynikach można znaleźć oferty pracy z wielu firm i wybrać najlepszą dla siebie propozycję.

Jobsora codziennie skanuje i wybiera dla Ciebie miliony najlepszych ofert pracy na całym świecie. Korzystając z naszego wygodnego systemu filtrów, możesz znaleźć najlepsze oferty pracy Bank Gospodarstwa Krajowego blisko siebie — tutaj znajdziesz opcję filtrowania według wynagrodzenia, doświadczenia, grafiku pracy itp.

Menu