Praca Bank Gospodarstwa Krajowego

Sortuj według: trafności - daty
Znaleziono 22 oferty pracy

Twój zakres obowiązkówAnaliza incydentów oraz obsługa zdarzeń bezpieczeństwa w trybie zmianowymweryfikacja występowania podatności w infrastrukturze bankuKonfiguracja i parametryzacja polityk, reguł i alertów w systemach bezpieczeństwaOpracowywanie procedur reagowania na...

Warszawa
godzinę temu

Twój zakres obowiązkówAdministracja, zarządzanie i eksploatacja systemów bezpieczeństwa sieciowego (Tufin Secure Track, Tufin Secure Change, Web Proxy, Web Application Firewall, Database Firewall, Sandbox, Security Email Gateway)Audyt i kontrola konfiguracji systemów...

Warszawa
godzinę temu

Twój zakres obowiązkówAdministracja i eksploatacja aplikacji i systemów IT pracujących pod kontrolą Linux (Red Hat)Administracja serwerami głównie z systemem operacyjnym Linux, UnixAdministracja i eksploatacja narzędzi do wirtualizacji infrastruktury serwerowej...

Warszawa
godzinę temu

Twój zakres obowiązkówNadzór na działaniem Zespołu CSIRT, w tym zapewnienie funkcjonowania Zespołu CSIRT zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymiPlanowanie i koordynacja działań operacyjnych i organizacyjnych Zespołu CSIRTNadzór nad opracowaniem, aktualizowaniem i...

Warszawa
godzinę temu

Twój zakres obowiązkówWeryfikacja spełnienia przez kredytobiorcę/emitenta warunków wykorzystania określonych w umowach kredytów i emisji obligacji. W okresie kredytowania kontrola zobowiązań informacyjnych i finansowych, zobowiązań do działania, zobowiązań do zaniechania i...

Warszawa
godzinę temu

Twój zakres obowiązkówUzgadnianie z bankami kredytującymi kwot należnych oraz pobranych opłat prowizyjnych od udzielonych gwarancji i poręczeńObsługa procesu poprawy błędów w rejestrze kredytów objętych gwarancjąWyjaśniane błędów w bazie UOKiK dotyczącej pomocy de...

Warszawa
godzinę temu

Twój zakres obowiązkówMonitorowanie sytuacji w wybranych sektorach gospodarki zgodnych z programami realizowanymi przez BGKWyszukiwanie i krytyczna ocena źródeł informacjiSamodzielna analiza danych ilościowych i jakościowych pochodzących z różnych źródełUdział w...

Warszawa
8 godzin temu

Twój zakres obowiązkówMonitorowanie realizacji Portfela Projektów, w tym ocena statusu realizacji projektów i optymalizacji procesowych w zakresie terminowości, budżetu, zakresu/produktów oraz zgodności z obowiązującymi standardamiNadzór nad korzyściami (business case)...

Warszawa
8 godzin temu

Twój zakres obowiązkówRozwój i utrzymanie architektury IT Banku w oparciu o najlepsze praktyki rynkoweProjektowanie efektywnych, użytecznych i adekwatnych do potrzeb organizacji rozwiązań architektonicznychWspółpraca z architektami w obszarach różnych domenAnaliza i dobór...

Warszawa
8 godzin temu

Twój zakres obowiązkówKoordynowanie procesu zawierania umów, aneksów oraz porozumień dotyczących produktów gwarancyjno-poręczeniowychRealizowanie zaakceptowanych przez Zarząd planów sprzedaży dotyczących gwarancji i poręczeńBieżąca współpraca z instytucjami finansowymi w...

Warszawa
8 godzin temu

Twój zakres obowiązkówObsługa spraw związanych z finansowaniem w formie kredytów, pozyskanym na potrzeby zasilenia obsługiwanych funduszy i programów zleconychWykonywanie czynności związanych z uruchamianiem kredytów zaciągniętych na rzecz funduszy i programów...

Warszawa
8 godzin temu

Twój zakres obowiązkówOpracowywanie i koordynacja wdrożenia strategii oraz architektury bezpieczeństwa IT w zakresie rozwiązań chmurowychDefiniowanie, wdrażanie oraz rozwijanie rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa ITOpracowanie projektów technicznych oraz standardów...

Warszawa
8 godzin temu

Twój zakres obowiązkówPełnienie roli transaktora, tj. strukturyzacja i finansowanie trudnych transakcji w tym przeprowadzanie procesu kompleksowej zmiany warunków finansowania dla istniejących transakcji uwzględniającej bieżącą sytuację klientaKoordynowanie prac zespołu...

Warszawa
8 godzin temu

Twój zakres obowiązkówAktywny udział w procesie kredytowym od spotkania z Klientem po podpisanie dokumentacji kredytowej oraz bieżącą obsługę transakcji (w tym bieżące rozpatrywanie wniosków Klienta)Samodzielna strukturyzacja transakcji (w tym project finance, projekty PPP,...

Warszawa
8 godzin temu

Twój zakres obowiązków:Zapewnienie obsługi sprawozdawczości związanej z realizacją rządowych programów gwarancyjnych i poręczeniowychMonitorowanie poprawności raportowanych przez banki kredytujące danych oraz uzgadnianie z bankami niespójności danychOpracowywanie założeń i...

Warszawa
8 godzin temu

Twój zakres obowiązkówZarządzanie pracą innych programistówImplementacja systemów w technologii .NETPrzygotowywanie niskopoziomowych projektów implementacyjnych na podstawie specyfikacji analitycznejPrzygotowanie i realizacja testów jednostkowychDokumentowanie koduUdział we...

Warszawa
8 godzin temu

Twój zakres obowiązkówRejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej w dedykowanych systemachObsługa składu chronologicznegoZarządzanie sprawnym obiegiem dokumentów w organizacjiPrzeprowadzanie szkoleń dla pracowników organizacji w zakresie prawidłowego obiegu...

Warszawa
8 godzin temu

Starszy specjalista ds. procedur i produktów Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Opracowywanie założeń i zasad funkcjonowania produktów gwarancyjno-poręczeniowych, z uwzględnieniem wyników analizy adresatów produktów (wielkość, branża, forma prawna) oraz zasad...

Warszawa
jeden dzień temu

Dyrektor Regionu Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Wdrażanie strategii rozwoju regionu korporacyjnego oraz promowanie oferty państwowych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw - Kreowanie metod wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionie,...

Warszawa
3 dni temu

Ekspert ds. Rozwoju i Szkoleń Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków - Odpowiedzialność za rozwój i zarządzanie procesami szkoleniowo-rozwojowymi m.in. procesem oceny pracy, - Kreowanie nowych rozwiązań, opracowywanie narzędzi oraz programów wspierających...

Warszawa
4 dni temu
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska
Algorytm Jobsora dobiera oferty na podstawie ustawionych parametrów: stanowisko, lokalizacja, poziom wynagrodzenia, rodzaj oferty itp.
Im więcej parametrów określisz, tym bardziej dokładnie, algorytm wybierze dla Ciebie oferty pracy.
Polecamy określenie takich minimalnie sprecyzowanych wyszukiwań:
• Stanowisko lub nazwa firmy
Menu