Praca NES Global Talent Siechnice

Znaleziono 15 ofert pracy
Sortuj według:

Kierownik Jakości

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy produkcyjnej i uznanego pracodawcy w regionie, prowadzimy rekrutację na stanowisko Kierownika Jakości.Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za efektywne zarządzanie podległym obszarem, ścisłą współpracę z kierownikiem zakładu oraz rozwój biznesu zgodnie z ustalonym planem rocznym.Twoja rola:- Zarządzanie wskaźnikami jakości w zakładzie-...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Kierownik Zmiany Produkcyjnej

Dla jednego z naszych klientów, międzynarodowej firmy produkcyjnej, która łączy ciekawe projekty i dobrą atmosferę w pracy, prowadzimy rekrutację na stanowisko: Kierownik Zmiany Produkcyjnej (m/k)Zakres obowiązków:- Sprawowanie kontroli nad procesem produkcyjnym, poprzez monitorowanie wydajności procesu oraz jakości produktów i wprowadzanie działań korygujących;- Implementowanie działań mających...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Projektant Konstrukcji Budowlanych BIM

Obowiązki:- Wykonywanie Koncepcji, Projektów Budowlanych i Wykonawczych obiektów przemysłowych w tym obiektów wielkopowierzchniowych- Wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych obiektów budowlanych- Uczestniczenie w naradach- Współpraca z innymi branżami na każdym etapie projektowania,- Nadzorowanie pracy asystentów,- Tworzenie dokumentacji technicznej,- Uczestniczenie w etapie...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Kierownik Projektu w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Wymagania:- wykształcenie wyższe techniczne;- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,- co najmniej 3-letnie doświadczenie w wyszukiwaniu i realizacji projektów z obszaru energetyki odnawialnej – warunek konieczny;- doświadczenie zawodowe w zakresie...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Strategic Buyer (Indirect)

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy produkcyjnej, uznanego w regionie pracodawcy, prowadzimy rekrutację na stanowisko Strategic Buyer (Indirect).Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za prowadzenie zakupów, wybór ofert, negocjacje umów w kategoriach Indirect-Usługi, CAPEX dla zakładu w Polsce. Raportowanie do lokalnego Sourcing Managera.Zakres zadań- Analiza rynku, śledzenie trendów i...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Analityk biznesowy

Obowiązki:- prowadzenie analiz np. Ryzyka, inwestycyjnych- monitorowanie rynku budowlanego- modelowanie procesów biznesowych- wsparcie jednostek biznesowych w identyfikowaniu, analizie i weryfikacji potrzeb- opracowywanie koncepcji rozwiązań biznesowych oraz prezentowanie treści/rekomendacji- wsparcie procesów wdrażania strategii organizacyjnej- koordynowanie oraz monitorowanie procesów zmian-...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Majster Budowy

Obowiązki:- Nadzorowanie i organizowanie robót w ustalonym zakresie dla podległych pracowników i podwykonawców- Zapewnienie sprzętów i materiałów oraz nadzór terminowości ich dostaw- Kontrolowanie jakości i postępu wykonywanych prac zgodnie z harmonogramem- Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy- Raportowanie postępów prac

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Kontroler Finansowy

Zakres obowiązków:- Przygotowanie rocznego budżetu , planu wieloletniego, forecastu – kontrola ich realizacji wraz z analizą odchyleń- Przygotowywanie raportów finansowych dla Zarządu- Analiza rentowności- Współpraca z Działem Księgowości- Optymalizacja kosztów firmy- Kontrola przychodów firmy- Prognozowanie wyników finansowych

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Specjalista / Specjalistka ds. podatków

Zakres obowiązków:- Prowadzenie rozliczeń podatkowych w firmie – CIT, VAT, PIT, IFT, podatek u źródła, podatek od nieruchomości- Sporządzanie deklaracji podatkowych- Dbanie o zapewnienie poprawności księgowania dokumentów pod kątem podatkowym- Przygotowanie danych pod sporządzanie sprawozdań finansowych- Dokonywanie rozliczeń transakcji międzynarodowych (eksport, import, WNT, WDT)

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Inżynier Budowy (Konstrukcyjno-Budowlany)

Obowiązki:- bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad prowadzonymi robotami- prowadzenie kontroli robót podwykonawców, brygad roboczych robót budowlanych i ich- przygotowywanie zamówień na materiały, sprzęt i usługi- sporządzanie przedmiarów, obmiarów i dokumentacji powykonawczej- kontrola jakości, terminowości i stanu zaawansowania robót budowlanych, zgodnie z przyjętym harmonogramem-...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Obowiązki:- Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną- Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP- Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej- Sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Finance Manager

Zakres obowiązków:- Tworzenie krótko i długoterminowych strategii finansowych w firmie- Zarządzanie działem finansów- Kontakt z instytucjami finansowymi- Ocena ryzyka finansowego- Przygotowanie analiz i raportów dla Zarządu- Nadzór nad procedurami finansowymi- Ocena rentowności obszarów działania spółki- Opracowywanie struktury finansowania inwestycji

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Specjalista ds. Zakupów

Obowiązki:- Budowanie i realizowanie polityki zakupów wg przyjętych założeń- Optymalizacja warunków współpracy z kontrahentami (dostawcami i podwykonawcami)- Nadzór nad kontraktowaniem oraz kontraktowanie dostawców usług i materiałów- Tworzenie zapytań ofertowych; analiza porównawcza ofert- Prowadzenie negocjacji techniczno-finansowych z potencjalnymi kontrahentami- Budowanie i utrzymywanie...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Księgowa / Księgowy

Zakres obowiązków:- Prowadzenie ewidencji księgowych- Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami- Przygotowywanie przelewów bankowych- Tworzenie bilansów zysku i strat- Współpraca z instytucjami zewnętrznymi- Księgowanie dokumentów- Zamykanie miesiąca- Sporządzanie deklaracji podatkowych

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu

Analityk Finansowy

Zakres obowiązków:- Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planów wieloletnich- Kontrola kosztów- Analiza rentowności- Sporządzanie raportów i analiz finansowych- Przygotowywanie prognoz ekonomicznych- Wspieranie Zarządu w podejmowaniu decyzji biznesowych- Ścisła współpraca z działem księgowym

Zobacz zarobki & Więcej info
2 godziny temu
Menu