Praca PGE

Sortuj według: trafności - daty
Znaleziono 54 oferty pracy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych SN-15kV,obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV,obsługa i eksploatacja...

PGE
Warszawa
4 godziny temu
od 4 400 zł

Necessary requirements Education: zasadnicze zawodowe Language proficiency: Profession: Work experience in profession: Skills and permissions: Work experience: Other requirements: Other requirements Education: Language proficiency: Profession: Work experience in profession:...

Umowa o pracę
PGE
Zgierz
4 godziny temu

Wsparcie decyzji biznesowych i zarządczych mające istotny wpływ na decyzje podejmowane w Departamencie Handlu poprzez przygotowanie analiz rynkowych oraz raportów wewnętrznych dotyczących trendów rynkowych w zakresie energii elektrycznej, CO2, praw majątkowych i...

PGE
Rybnik
4 godziny temu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:Opracowywanie i bieżąca aktualizacja układu pracy sieci elektroenergetycznej RE dla warunków normalnychi w stanach zakłóceniowychDziałalność w zakresie koordynacji planowanych wyłączeń oraz uzgadnianie i...

PGE
Warszawa
4 godziny temu

Twój zakres obowiązków: Obsługa urządzeń i instalacji gospodarki wodno-chemicznej, w tym między innymi stacji oczyszczania wody oraz stacji uzdatniania wody,Obsługa urządzeń i instalacji odsiarczania spalin,Kontrola stanu technicznego urządzeń i instalacji, zgłaszanie...

PGE
Wrocław
4 godziny temu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:Tworzenie analiz oraz sprawdzeń podmiotów, zaistniałych zdarzeń.Analiza zgodności zdarzeń z prawem i regulacjami wewnętrznymi, analiza zewnętrznych źródeł informacji.Przekazywanie rekomendacji do podjęcia wszczęcia audytu,...

PGE
Warszawa
4 godziny temu

Bieżące usuwanie usterek i awarii urządzeń produkcyjnych oraz urządzeń i instalacji pomocniczych.Opracowywanie technologii i kontrola wykonania, regeneracji części zamiennych i elementów do konserwacji i napraw urządzeń.Kontrola jakości elementów i prac wykonywanych w...

PGE
Międzybrodzie Bialskie
4 godziny temu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:Wykrywanie anomalii, zagrożeń i ich wpływu na infrastrukturę IT Grupy Kapitałowej PGEUdział w procesie analizy i obsługi incydentów bezpieczeństwa IT Grupy Kapitałowej PGEWsparcie jako L2 obsługi incydentów rejestrowanych...

PGE
Suwałki
4 godziny temu

Ze swojej strony oferujemy m.in.:Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w unikalnym projekcieZatrudnienie na podstawie umowy o pracęRozszerzony pakiet opieki medycznejKarta sportowaAtrakcyjny system premiowyDofinansowanie opieki nad dziećmiDofinansowanie...

PGE
Warszawa
4 godziny temu

Twój zakres obowiązków: Weryfikacja modeli finansowych, w szczególności wycen spółek i projektów, sporządzanych na potrzeby podejmowania decyzji inwestycyjnych.Wsparcie w prowadzeniu transakcji kapitałowych realizowanych przez Segment Ciepłownictwo (fuzje i przejęcia,...

PGE
Warszawa
4 godziny temu

Będziesz odpowiadać za:produkty korporacyjnego zarządzania ryzykiem w obszarze OŚ/GOZ, w tym: identyfikację, kwantyfikację i racjonalizację ryzyk, opracowywanie map/rozkładów ich istotności, ze szczególnym uwzględnieniem UPS-ówopracowywanie i monitorowanie wskaźników ryzyk...

PGE
Warszawa
4 godziny temu

Twój zakres obowiązków:Realizacja planowanych i nieplanowanych postępowań zakupowych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.Realizacja planowanych i nieplanowanych postępowań zakupowych niepublicznych na podstawie procedur wewnętrznych Spółki.Przygotowywanie...

PGE
Bydgoszcz
4 godziny temu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:wykonywanie przeglądów, napraw, remontów, pomiarów aparatury, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (linii napowietrznych i kablowych SN i nN, stacji transformatorowych)udział w usuwaniu awarii na urządzeniach...

PGE
Grójec
4 godziny temu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:Obsługa kanałów social media GK PGE - Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTubeTworzenie kreatywnej treści na social media GK PGEPrzygotowywanie aktywizacji socialowych dla GK PGEProdukcja filmików (nagranie, montaż)...

PGE
Warszawa
4 godziny temu

Twój zakres obowiązków:obsługa posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,przygotowanie dokumentów i materiałów na posiedzenia organów Spółki, weryfikacja pod kątem zgodności z zapisami Aktu Założycielskiego,realizacja zasad Polityki Nadzoru...

PGE
Warszawa
4 godziny temu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:Planowanie architektury oraz opracowywanie wymagań technicznych dla systemów teletransmisyjnych w sieci LTE450Analiza dostępnej infrastruktury pod względem optymalnego wykorzystania zasobów na realizację usług sieci...

PGE
Warszawa
4 godziny temu

Twój zakres obowiązków:Nadzorowanie układu elektrycznego i wykonywanie przełączeń w układach elektrycznych podległego obszaru.Dotrzymanie parametrów produkcji energii elektrycznej oraz zapewnienie dostaw energii w sytuacjach awaryjnych i nieustabilizowanych.Kontrola stanu...

PGE
Rybnik
4 godziny temu

Twój zakres obowiązków: Obsługa zdalna i miejscowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW), urządzeń gospodarki wodno-ściekowej (WOŚ), pompowni ścieków gorących, technologicznych, pompowni poż.Kontrola i obsługa miejscowa urządzeń i instalacji IMOS (m.in. wentylatory wspomagające z...

PGE
Gdynia
4 godziny temu

Twój zakres obowiązków:Realizacja planowanych i nieplanowanych postępowań zakupowych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.Realizacja planowanych i nieplanowanych postępowań zakupowych niepublicznych na podstawie procedur wewnętrznych Spółki.Przygotowywanie...

PGE
Toruń
4 godziny temu

Twój zakres obowiązków:udział w tworzeniu oraz aktualizacji narzędzi dot. np. modeli taryfowych, projektów inwestycyjnych na rynkach ciepła, symulacji przychodów,koordynacja pozyskiwania danych do raportów handlowych dot. Rynków ciepła (RHC), Analiza odchyleń w porównaniu...

PGE
Warszawa
4 godziny temu
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie PGE, Polska
Algorytm Jobsora dobiera oferty na podstawie ustawionych parametrów: stanowisko, lokalizacja, poziom wynagrodzenia, rodzaj oferty itp.
Im więcej parametrów określisz, tym bardziej dokładnie, algorytm wybierze dla Ciebie oferty pracy.
Polecamy określenie takich minimalnie sprecyzowanych wyszukiwań:
• Stanowisko lub nazwa firmy
Menu