• Praca
  • Uniwersytet Opolski

Praca Uniwersytet Opolski

Znaleziono 98 ofert pracy
Sortuj według:

Konkurs na stanowisko w Biurze Zamówień Publicznych - Stosować

Konkurs na stanowisko w Biurze Zamówień Publicznych Miejsce pracy: Opole Twój zakres obowiązków - Przygotowywanie dokumentacji źródłowych (w tym między innymi: dokumentów wymaganych przez Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim, opisów przedmiotu zamówienia we współpracy z odpowiednią uczelnianą jednostką merytoryczną) pozwalających na przygotowywanie odpowiedniej...

Zobacz zarobki & Więcej info
jeden dzień temu

Konkurs na stanowisko Adiunkt/Starszy Wykładowca w specjalności medycyna ratunkowa - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Adiunkt/Starszy Wykładowca w specjalności medycyna ratunkowa PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedziniemedycyna...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko Asystenta lub Adiunkta w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego - Stosować

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: posiadanie stopnia magistra w dyscyplinie informatyka lub wszczęty przewód doktorski w dyscyplinie informatyka; posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej (w przypadku aplikacji na stanowisko adiunkta); aktualny dorobek naukowy z zakresu informatyki i aktywność w staraniach o granty (w przypadku aplikacji na stanowisko...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko Adiunkt lub Starszy Wykładowca w specjalności pulmonologia - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Adiunkt lub Starszy Wykładowca w specjalności pulmonologia PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie chorób...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko – Administrator Sieci Komputerowych - Stosować

Konkurs na stanowisko – Administrator Sieci Komputerowych Miejsce zatrudnienia: Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego Grupa pracowników: pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi Stanowisko: pracownik inżynieryjno-techniczny Wymiar zatrudnienia: etat I. Opis stanowiska pracy: Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie m.in: Fizyczna obsługa...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko Adiunkt lub Starszy Wykładowca w specjalności chirurgia dziecięca - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Adiunkt lub Starszy Wykładowca w specjalności chirurgia dziecięca PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie ...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności mikrobiologia - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności mikrobiologia PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy w zawodzie medycznym 3. posiadają prawo wykonywania...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności psychiatria - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności psychiatria PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie psychiatria lub są...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności pediatria - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności pediatria PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie pediatria lub są w...

Zobacz zarobki & Więcej info
jeden dzień temu

Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności patomorfologia - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności patomorfologia PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie patomorfologii...

Zobacz zarobki & Więcej info
jeden dzień temu

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego - Stosować

JEDNOSTKA: Wydział Sztuki, Instytut Sztuk Wizualnych DYSCYPLINA NAUKOWA LUB ARTYSTYCZNA: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki STANOWISKO: Asystent – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Posiadanie tytułu magistra sztuki. Udokumentowany dorobek artystyczny w postaci udziału w wystawach, konkursach, akcjach artystycznych, realizacji z zakresu...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności anestezjologia - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności anestezjologia PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie anestezjologii...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych w specjalności rehabilitacja medyczna - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowcaw grupie pracowników dydaktycznychlub badawczo-dydaktycznych w specjalności rehabilitacja medyczna PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności okulistyka - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności okulistyka PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie okulistyka lub są w...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Konkurs na stanowisko: Referent/Specjalista – stanowisko pracy w Biurze Nauki i Obsługi Projektów - Stosować

Referent/Specjalista – stanowisko pracy w Biurze Nauki i Obsługi Projektów – Zespół ds. realizacji i rozliczeń projektów Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – docelowo na czas określony do grudnia 2026 r. (na czas trwania projektu) Wymagania: preferowane wykształcenie wyższe, znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2), znajomość języka polskiego w mowie i piśmie...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności chirurgia naczyniowa i ogólna - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności chirurgia naczyniowa i ogólna PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie ...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji - Stosować

Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE posiadanie tytułu profesora (lub równoważny zagraniczny w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych); dorobek naukowy o randze międzynarodowej, potwierdzony publikacjami w prestiżowych czasopismach i...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności radiologia i diagnostyka obrazowa - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności radiologia i diagnostyka obrazowa PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Konkurs na stanowisko – Administrator Sieci Komputerowych

Konkurs na stanowisko – Administrator Sieci Komputerowych Miejsce zatrudnienia: Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego Grupa pracowników: pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi Stanowisko: pracownik inżynieryjno-techniczny Wymiar zatrudnienia: etat I. Opis stanowiska pracy: Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie m.in: Fizyczna obsługa...

Zobacz zarobki & Więcej info
4 godziny temu

Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności rehabilitacja medyczna - Stosować

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent lub Wykładowca w specjalności rehabilitacja medyczna PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

W naszej bazie Jobsora znajduje się obecnie 98 ofert pracy Uniwersytet Opolski. W wynikach można znaleźć oferty pracy z wielu firm i wybrać najlepszą dla siebie propozycję.

Jobsora codziennie skanuje i wybiera dla Ciebie miliony najlepszych ofert pracy na całym świecie. Korzystając z naszego wygodnego systemu filtrów, możesz znaleźć najlepsze oferty pracy Uniwersytet Opolski blisko siebie — tutaj znajdziesz opcję filtrowania według wynagrodzenia, doświadczenia, grafiku pracy itp.

Menu