Praca Warszawski Uniwersytet Medyczny gm. Warszawa, Mazowieckie

Znaleziono 5 ofert pracy
Sortuj według:

Pracownik Technicznej Obsługi Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego

Główne zadania: - zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej obsługi urządzeń technologii basenowej, dbanie o jak najlepszą jakość i czystość wody basenowej, - utrzymanie obiektu w stałej gotowości technicznej, - bezzwłoczne zgłaszanie wszelkich ujawnionych usterek i awarii dyżurnemu dyspozytorowi, - terminowa realizacja/naprawa/serwis/konserwacja wszelkich zgłoszeń technicznych oraz...

Zobacz zarobki & Więcej info
2 dni temu

Specjalista ds. elektroenergetycznych

Główne zadania: - nadzór nad prawidłową pracą sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn, układów SZR, agregatów prądotwórczych, zasilaczy UPS (bez instalacji wewnątrzbudynkowych gniazd zasilających i oświetlenia), - bieżące śledzenie, analizowanie i wprowadzanie zmian mających na celu optymalizację pod względem energetycznym pracy sieci,...

Zobacz zarobki & Więcej info
5 dni temu

Specjalista ds. Sanitarnych

Główne zadania: - nadzór nad prawidłową pracą instalacji i urządzeń HVAC (Instalacje wentylacji mechanicznej, w tym centrale wentylacyjne z wyposażeniem, wentylatory, agregaty wytwarzające chłód, pompy ciepła, systemy VRF, nawilżacze powietrza, klimakonwektory), - bieżące śledzenie, analizowanie i wprowadzanie zmian mających na celu optymalizację pod względem energetycznym pracy sieci,...

Zobacz zarobki & Więcej info
6 dni temu

Administrator budynku

Główne zadania: - administrowanie budynkiem Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM przy ul. Binieckiego 6 oraz zastępowanie administratora budynku Centrum Symulacji Medycznych oraz obiektów przy ul. Litewskiej, - utrzymanie w ruchu obiektu, terenu i wyposażenia - zapewnienie utrzymania czystości w budynku i jego otoczeniu - zgłaszanie potrzeb remontowych - bieżąca kontrola stanu technicznego...

Zobacz zarobki & Więcej info
4 dni temu

Referent w Biurze Zamówień Publicznych

Główne zadania: - prowadzenie rejestru postępowań Biura Zamówień Publicznych, w szczególności w zakresie informacji niezbędnych do publikacji sprawozdania z udzielonych zamówień, - obsługa systemu magazynowo -finansowego leżąca w zakresie zadań Biura, - obsługa systemu obiegu wniosków zakupowych wraz z terminową aktualizacją danych, wynikającą z etapów prowadzonych postępowań, - prowadzenie...

Zobacz zarobki & Więcej info
5 dni temu
Menu