o nowych ofertach pracy dla analityk akcji, Polska
Oferty: 1 - 17 z 17
Medicover,Polska

Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania, ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej....

16 godzin temu
Więcej
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA,Polska

Jeżeli techniki światłowodowe nie mają przed Tobą tajemnic, jesteś pasjonatem nowych technologii oraz posiadasz wiedzę biznesową dotyczącą projektowania, budowy i utrzymania...

4 dni temu
Więcej
Comarch SA,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. Aby by? dobrym analitykiem biznesowym nie wystarczy ?wietna znajomo?? UMLa. Kluczowe s? kompetencje tj. umiej?tno??...

6 dni temu
Więcej
Comarch SA,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. Pracuj?c jako Analityk systemów ERP, b?dziesz odpowiedzialny za analiz? wymaga? u?ytkowników naszego oprogramowania, które...

6 dni temu
Więcej
Bank Pekao,Polska

Pierwszy dzie? w nowej pracy dzi?ki pracatobie.pl Teraz Ty znajd? prac? w swojej bran?y, na stanowisku lub w swoim mie?cie Znajd? ofert? pracy Analityk Systemowy w Zespole...

3 dni temu
Więcej
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA,Polska

Czy jesteś pasjonatem złożonych systemów IT obsługujących procesy biznesowe? Czy lubisz kontakt z ludźmi w międzynarodowym środowisku? Czy masz predyspozycje w zakresie...

6 dni temu
Więcej
Comarch SA,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. Analityk Biznesowy (Telco) Og?oszenie Bezpo?rednie Szczegó?y oferty: Je?eli jeste? pasjonatem nowych technologii i posiadasz...

jeden dzień temu
Więcej
Comarch SA,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. Chcesz realizowa? projekty IT jako ekspert w systemach ERP? Interesujesz si? tematyk? zarz?dzania projektami i masz...

6 dni temu
Więcej
L. Grant HR Consulting,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. Naszym Klientem jest znany producent artyku?ów konsumpcyjnych z segmentu FMCG o zasi?gu mi?dzynarodowym, posiadaj?cy stabiln?...

Szybkie aplikowanie za pomocą Jobsora CV
6 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Comarch SA,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. Do??cz do zespo?u Comarch i rozwijaj z nami pakiet nowoczesnych rozwi?za? dla biznesu. Je?li masz do?wiadczenie w...

6 dni temu
Więcej
Banco Santander,Polska

Do Twoich g?ównych zada? nale?e? b?dzie: Wykonywanie zaawansowanych analiz biznesowych w oparciu o bazy wewn?trzne jak i zewn?trzne, definiowaniem rekomendacji oraz...

2 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Comarch SA,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. PROFIL PRACOWNIKAAbsolwenci kierunku telekomunikacja, informatyka b?d? pokrewneZnajomo??architektury sieci teletechnicznych...

6 dni temu
Więcej
Banco Santander,Polska

Do Twoich zada? nale?e? b?dzie: Zarz?dzanie w?asnym portfelem klientów (segment klientów o przychodach powy?ej 1.2mld z?). Wspó?praca z partnerami biznesowymi przy...

2 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Banco Santander,Polska

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym mo?esz: zarz?dza?, monitorowa?, raportowa? i aktualizowa? bazy wska?ników operacyjnych COOB wspó?pracowa? z jednostkami w COOB w zakresie...

2 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Comarch SA,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. Je?eli jeste? pasjonatem nowych technologii i posiadasz wiedz? biznesow? dotycz?c? projektowania, budowy i utrzymania sieci...

6 dni temu
Więcej
Comarch SA,Polska

Chcesz realizowa? projekty IT jako ekspert w systemach ERP? Interesujesz si? tematyk? zarz?dzania projektami i masz do?wiadczenie w tworzeniu rozwi?za? IT? Do??cz do nas!...

4 godziny temu
Więcej
Banco Santander,Polska

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym mo?esz: ?uczestniczy? w presti?owych projektach doradczych M&A ?pracowa? z czo?owymi przedsi?biorstwami, instytucjami finansowymi,...

2 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie analityk akcji, Polska
Menu