o nowych ofertach pracy dla doradca bankowy, Polska
Oferty: 1 - 18 z 18
Banco Santander,Polska

body { background: none !important; } APLIKUJ DO NAS, JE?LI: Masz do?wiadczenie w sprzeda?y i/lub obs?udze klienta, najch?tniej w bran?y finansowej, telekomunikacyjnej lub w...

5 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Idea Bank,Polska

Jako Doradca Klienta Biznesowego b?dziesz odpowiedzialny za: budowanie i obs?ug? portfela klientów z segmentu ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, sprzeda? produktów i us?ug...

2 dni temu
Więcej
Poczta Polska,Polska

Opis stanowiska U nas zyskasz: stabilne zatrudnienie oraz umow? o prac?, sta?? pensj? zawsze na czas oraz wynagrodzenie prowizyjne, trzynast? pensj? i dodatek sta?owy,...

20 godzin temu
Więcej
Banco Santander,Polska

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym mo?esz: wspiera? klientów w wyborze najlepszych produktów i us?ug bankowych budowa? d?ugotrwa?e relacje z klientami Banku i pozyskiwa?...

4 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Banco Santander,Polska

Oferujemy Ci miejsce, w którym b?dziesz: pozyskiwa? i identyfikowa? potrzeby klientów wspiera? klientów w wyborze najlepszych produktów i us?ug bankowych sprzedawa?...

5 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
LeasingTeam,Polska

Og?oszenie archiwalne, mo?e by? ju? nieaktualne. LeasingTeam Group to najwi?ksza w kraju grupa spó?ek doradztwa personalnego wy??cznie z polskim kapita?em, która od ponad...

8 godzin temu
Więcej
Poczta Polska,Polska

Opis stanowiska U nas zyskasz: umow? o prac?, sta?? pensj? zawsze na czas oraz wynagrodzenie prowizyjne, trzynast? pensj? i dodatek sta?owy, dofinansowanie do wypoczynku i...

jeden dzień temu
Więcej
Banco Santander,Polska

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym mo?esz: wspiera? klientów w wyborze najlepszych produktów i us?ug bankowych budowa? d?ugotrwa?e relacje z klientami Banku i pozyskiwa?...

4 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Alior Bank,Polska

Wymagania Mamy dla Ciebie prac?, która polega na: aktywnym pozyskiwaniu i obs?udze ?rednich przedsi?biorstw (20-60 mln obrotu rocznie) realizacji zada? wynikaj?cych z...

8 godzin temu
Więcej
Banco Santander,Polska

Praca w centrali Banku we Wroc?awiu Oferujemy Ci miejsce, w którym b?dziesz: wspó?pracowa? z du?ym klientami firmowymi, odpowiada? za tworzenie jasny przekaz informacji...

3 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Banco Santander,Polska

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym mo?esz: wspiera? klientów w wyborze najlepszych produktów i us?ug bankowych budowa? d?ugotrwa?e relacje z klientami Banku i pozyskiwa?...

4 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Banco Santander,Polska

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym mo?esz : Kompleksowo obs?ugiwa? klientów biznesowych z rocznymi przychodami do 5 mln z?otych Budowa? d?ugotrwa?e relacje z Klientami...

4 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Alior Bank,Polska

Je?eli jeste? osob?, która: posiada min. 2 lata do?wiadczenia we wspó?pracy z Klientami Biznesowymi (do 5 mln PLN obrotu rocznego) w banku dobrze zna zagadnienia zwi?zane z...

6 dni temu
Więcej
Banco Santander,Polska

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym możesz: identyfikować potrzeby klientów z segmentu małych i średnich firm wspierać klientów w wyborze najlepszych produktów i usług...

jeden dzień temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Banco Santander,Polska

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym mo?esz: wspiera? klientów w wyborze najlepszych produktów i us?ug bankowych budowa? d?ugotrwa?e relacje z klientami Banku i pozyskiwa?...

5 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Banco Santander,Polska

Oferujemy miejsce pracy, w którym mo?esz: Telefonicznie obs?ugiwa? KlientówSelect korzystaj?cych z us?ug oferowanych przez Santander Bank Polska Zapewnia? najwy?sz? jako??...

5 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Alior Bank,Polska

Mamy dla Ciebie prac?, która polega na: aktywnym pozyskiwaniu i obs?udze przedsi?biorstw segmentu Small (5-20 mln obrotu rocznie) realizacji zada? wynikaj?cych z operacyjnego...

8 godzin temu
Więcej
Banco Santander,Polska

Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym mo?esz: wspiera? klientów w wyborze najlepszych produktów i us?ug bankowych budowa? d?ugotrwa?e relacje z klientami Banku i pozyskiwa?...

4 dni temu
Więcej
Pokaż wszystkie oferty pracy: Polska
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie doradca bankowy, Polska
Menu