Praca Lotos

Oferty: 1 - 20 z 67

Analityk w Biurze Innowacji

LOTOS,Gdańsk
Analityk w Biurze Innowacji Opis stanowiska - współudział w realizacji strategii Grupy LOTOS S.A. w obszarze Innowacji i projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych - opracowywanie analiz innowacji technologicznych głównie w obszarach: poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i...
13 minut temu

Specjalista w Biurze Zarządu

LOTOS,Gdańsk
Specjalista w Biurze Zarządu Opis stanowiska - obsługa organów statutowych spółki - organizacja i obsługa posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej - przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej - sporządzanie protokołów posiedzeń organów Spółki - przygotowywanie i przekazywanie raportów...
13 minut temu

Młodszy Specjalista Biuro Zakupów i Magazynów

LOTOS,Gdańsk
Młodszy Specjalista Biuro Zakupów i Magazynów Opis stanowiska - prowadzenie negocjacji handlowych - udział w postępowaniach przetargowych - przygotowywanie umów zakupowych - weryfikacja i ocena dostawców - rozliczanie transakcji handlowych - sporządzanie raportów i analiz - współpraca z innymi...
13 minut temu

Młodszy Specjalista ds. ofertowania i kosztorysów

LOTOS,Gdańsk
Młodszy Specjalista ds. ofertowania i kosztorysów Opis stanowiska - prowadzenie analizy rynkowej we wskazanych obszarach, - katalogowanie oraz analiza zapytań ofertowych, analiza dokumentacji przetargowej, praca przy przygotowywaniu ofert, koordynowanie obiegu informacji zespołów technicznych i...
13 minut temu

Specjalista Dział Utrzymania Nieruchomości i Pojazdów

LOTOS,Gdańsk
Specjalista Dział Utrzymania Nieruchomości i Pojazdów Opis stanowiska - inicjowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych - sprawowanie nadzoru nad systematyczną oceną stanu infrastruktury, zbieranie i organizowanie wytycznych do remontów i inwestycji - przygotowanie i prowadzenie umów...
13 minut temu

Ekspert ds. projektów optymalizacyjnych

LOTOS,Gdańsk
Ekspert ds. projektów optymalizacyjnych Opis stanowiska - realizacja projektów wdrożeniowych i optymalizacyjnych oraz wdrażanie nowych rozwiązań - analiza istniejących procesów biznesowych i poszukiwanie usprawnień, w obrębie systemów, w celu poprawy efektywności kosztowych - analiza danych i...
13 minut temu

Młodszy Specjalista Dział Komunikacji i Rozwoju

LOTOS,Gdańsk
Młodszy SpecjalistaDział Komunikacji i Rozwoju - zapewnianie efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez jej monitorowanie, podejmowanie odpowiednich działań i inicjatyw (monitowanie ukazujących się informacji na temat LOTOS Kolej w mediach itp.) - budowanie efektywnych relacji w...
13 minut temu

Inżynier elektryk

LOTOS,Gdańsk
Inżynier elektryk Opis stanowiska - prowadzenie nadzoru technicznego nad bieżącym utrzymaniem ruchu w zakresie branży elektrycznej na przekazanym pod nadzór techniczny obszarze zakładu produkcyjnego - opracowywanie rocznej profilaktyki przeglądów oraz zlecanie wykonywania przeglądów okresowych...
13 minut temu

Młodszy Specjalista Dział Komunikacji i Rozwoju

LOTOS,Gdańsk
Młodszy SpecjalistaDział Komunikacji i Rozwoju - zapewnianie efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez jej monitorowanie, podejmowanie odpowiednich działań i inicjatyw (monitowanie ukazujących się informacji na temat LOTOS Kolej w mediach itp.) - budowanie efektywnych relacji w...
13 minut temu

Inżynier automatyk

LOTOS,Gdańsk
Inżynier automatyk Opis stanowiska - prowadzenie całokształtu działalności utrzymania ruchu i remontów branży automatycznej dla obszaru instalacji Zakładu Nalewu Cystern oraz w Bazach Paliw Biura Logistyki - współpraca z innymi członkami Zespołu Procesowego w zakresie planowania, przygotowywania,...
13 minut temu

Młodszy inżynier ds. technologii

LOTOS,Gdańsk
Młodszy inżynier ds. technologii Opis stanowiska - nadzór technologiczny i koordynacja procesów technologicznych związanych z produkcją paliw - bieżący monitoring nad jakością wyrobów końcowych zgodnie z obowiązującą dokumentacją technologiczną - opracowywanie i aktualizacja dokumentacji...
13 minut temu

Specjalista ds. ochrony środowiska

LOTOS,Gdańsk
Specjalista ds. ochrony środowiska Opis stanowiska - przygotowanie wniosków i dokumentacji do wystąpień o decyzję w zakresie gospodarki odpadami dla zakładu - prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów oraz tworzenie kart przekazania dla przekazywanych odpadów - bieżące opiniowanie...
13 minut temu

Ustawiacz Wydział Eksploatacji Gdańsk

LOTOS,Gdańsk
Ustawiacz Wydział Eksploatacji Gdańsk - obsługa punktów załadunkowych i rozładunkowych Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. - praca zmianowa fizyczna na zewnątrz przy nadzorowaniu pracy manewrowej związanej z rozrządem i zestawianiem pociągów - obsługa punktów infrastruktury usługowej - wykształcenie...
13 minut temu

Młodszy specjalista w Dziale Zarządzania Zapasami

LOTOS,Gdańsk
Młodszy specjalista w Dziale Zarządzania Zapasami Opis stanowiska • codzienna analiza danych dotyczących sprzedaży, zakupów i produkcji pod kątem ich wpływu na poziom i strukturę zapasów • wsparcie w procesie planowania i optymalizacji struktury zapasów operacyjnych i zapasów obowiązkowych •...
13 minut temu

Referent w Zespole ds. szkoleń operacyjnych

LOTOS,Gdańsk
Referent w Zespole ds. szkoleń operacyjnych Opis stanowiska - nadzór nad dokumentowaniem kompletności zakresów i certyfikacji szkoleń - weryfikacja prawidłowości przebiegu procesu szkoleniowego - analiza ankiet i innych ocen procesu szkoleniowego - nadzór nad kalendarzami szkoleń -...
13 minut temu

Młodszy Specjalista Wydział Przewozów Gdańsk

LOTOS,Gdańsk
Młodszy Specjalista Wydział Przewozów Gdańsk Opis stanowiska - rozliczanie czasu pracy pracowników Wydziału Przewozów Gdańsk - sporządzanie grafików oraz planów urlopów - obsługa bieżących spraw maszynistów, rewidentów - przygotowywanie wniosków do licencji maszynisty i świadectwa maszynisty -...
13 minut temu

Specjalista w Dziale Finansowym

LOTOS,Gdańsk
Specjalista w Dziale Finansowym Opis stanowiska - opiniowanie projektów umów oraz umów Spółki pod względem prawidłowości w zakresie sporządzanej dokumentacji, kwalifikacji i rozliczeń podatkowych - pozyskiwanie oraz nadzór nad umowami ubezpieczeniowymi, leasingowymi, kredytowymi oraz pożyczkami -...
13 minut temu

Młodszy specjalista                                      Dział Utrzymania i Zarządzania Zasobami IT

LOTOS,Gdańsk
Młodszy specjalista Dział Utrzymania i Zarządzania Zasobami IT Opis stanowiska - serwisowanie i naprawianie urządzeń mobilnych oraz IT do zapewnienia ciągłości pracy przewozów kolejowych w LOTOS Kolej - prowadzenie dokumentacji związanej z serwisowaniem powyższych urządzeń - pierwsza linia...
13 minut temu

Młodszy specjalista ds. optymalizacji

LOTOS,Gdańsk
Młodszy specjalista ds. optymalizacji Opis stanowiska - bieżąca optymalizacja łańcucha dostaw (wybór surowców, optymalizacja produkcji i handlu) za pomocą narzędzia PIMS firmy Aspen Tech - modelowanie procesów technologicznych w systemach Petro-SIM, Hysys - optymalizacja budżetowa i wieloletnia -...
13 minut temu

Młodszy specjalista ds. brandingu i gadżetów reklamowych w biurze sponsoringu

LOTOS,Gdańsk
Młodszy specjalista ds. brandingu i gadżetów reklamowych w biurze sponsoringu Opis stanowiska - obsługa magazynu reklamy - współpraca przy organizacji wydarzeń - obsługa brandingowa wydarzeń sponsorowanych przez Grupę LOTOS S.A. - współpraca z podmiotami serwisowania oraz konserwacji sprzętu -...
13 minut temu
Filtruj oferty pracy
Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy na życzenie Lotos, Polska
Zaloguj
Menu