18 000 zł – 20 000 zł

, Szwajcaria, USA), w tym jedne z największych organizacji sportowych na świecie. Software, który wykorzystujemy na co dzień – w tym m.in. G Suite, Microsoft Intunes, Microsoft ATP, PHP Storm, Web Storm – dostarczamy my, a dodatkowo dostaniesz od nas także nowego MacBooka oraz

Lublin
jeden dzień temu

zajmuje się całym rozliczeniem kadrowo-płacowym.-DŁUGOFALOWY KONTRAKT – ponad 10 lat na rynku niemieckim, wiele zleceń, umożliwia zapewnienie długiej współpracy, -Dopłaty za przejazd z Polski do Niemiec i z powrotem,-Możliwość otrzymania zaliczki,-Dodatkowo płatne nadgodziny 25

Lublin
jeden dzień temu

, sprawozdawczych oraz dla prawidłowej oceny pracy urzędu.Prowadzi czynności związane z wygaśnięciem prawa do zwrotu nadpłat podatku w celu wyeliminowania nadpłat przedawnionych.Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w celu wymiany informacji o podmiotach oraz w celu

Lublin
jeden dzień temu

widziana znajomość sterowania FANUC- podstawowa znajomość rysunku technicznego- znajomość metod pomiarowych – sprawdzanie jakości- podstawowa znajomość języka niemieckiego (ułatwienie w komunikacji) Oferujemy:- atrakcyjne wynagrodzenie - możliwość uzyskania dodatkowej

Lublin
jeden dzień temu

Referent Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent w Pierwszym Referacie Obsługi Bezpośredniej w Zakresie Zryczałtowanego Podatku Dochodowego od Osób Prawnych Pobieranego przez Płatników w Lubelskim Urzędzie

Lublin
jeden dzień temu

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent w Pierwszym Referacie Obsługi Bezpośredniej w Zakresie Zryczałtowanego Podatku Dochodowego od Osób Prawnych Pobieranego przez Płatników w Lubelskim Urzędzie Skarbowym

Lublin
2 dni temu

Niemiec i z powrotem,-Możliwość otrzymania zaliczki,-Dodatkowo płatne nadgodziny 25-100%,-Klarowne i legalne warunki zatrudnienia ,-Opiekę ze strony Naszego Biura – posiadamy dedykowany Dział Opieki Pracowniczej, który pomaga z wszelkimi sprawami, -Świadczenia Kindergeld

Lublin
jeden dzień temu

Oddziału, - Wystawia i księguje faktury sprzedaży oraz noty księgowe, prowadzi terminową windykację wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań, prowadzi ewidencje w zakresie podatku VAT i sporządza deklaracje VAT, JPK, - Prowadzi ewidencję księgową majątku

Lublin
jeden dzień temu

. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - Prowadzi czynności sprawdzających w celu zbadania zasadności zwrotu podatku od towarów i usług oraz sprawdzanie prawidłowości i rzetelności dokumentacji na zlecenie organu podatkowego właściwego dla kontrahentów. - Weryfikuje

Lublin
jeden dzień temu

Oddziału, - Wystawia i księguje faktury sprzedaży oraz noty księgowe, prowadzi terminową windykację wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań, prowadzi ewidencje w zakresie podatku VAT i sporządza deklaracje VAT, JPK, - Prowadzi ewidencję księgową majątku

Lublin
jeden dzień temu

wraz z klasą użytków i ich powierzchnią niezbędną dla określenia wysokości podatku i przekazuje dane do właściwego wydziału celem naliczenia podatku, prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych (gruntów) w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej

Lublin
jeden dzień temu

stanowiskiem pracy - wykształcenie: średnie - znajomość ustawy Ordynacja Podatkowa i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - umiejętność pracy w zespole - dobra organizacja pracy i komunikatywność - biegła obsługa komputera - Posiadanie obywatelstwa polskiego

Lublin
jeden dzień temu

, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych należności wynikających ze stosunku pracy, - przygotowuje projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w LUW w Lublinie, dokonuje analiz wykonania funduszu płac według klasyfikacji

Lublin
jeden dzień temu

wraz z klasą użytków i ich powierzchnią niezbędną dla określenia wysokości podatku i przekazuje dane do właściwego wydziału celem naliczenia podatku, prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych (gruntów) w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej

Lublin
jeden dzień temu

wraz z klasą użytków i ich powierzchnią niezbędną dla określenia wysokości podatku i przekazuje dane do właściwego wydziału celem naliczenia podatku, prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych (gruntów) w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej

Lublin
jeden dzień temu

posiadanymi uprawnieniami w tym zakresie, - prowadzenie dokumentacji płacowej, - naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkowych do Urzedu Skarbowego, - sporządzanie i ewidencja rocznych

Łęczna
jeden dzień temu

posiadanymi uprawnieniami w tym zakresie, - prowadzenie dokumentacji płacowej, - naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkowych do Urzedu Skarbowego, - sporządzanie i ewidencja rocznych

Łęczna
jeden dzień temu

posiadanymi uprawnieniami w tym zakresie, - prowadzenie dokumentacji płacowej, - naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkowych do Urzedu Skarbowego, - sporządzanie i ewidencja rocznych

Łęczna
jeden dzień temu
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie dodatkowa podatki, Lublin
Menu