strony budynku. RDOŚ zajmuje parter, II i III piętro budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, przy wejściu z podjazdem. Praca biurowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z

Olsztyn
19 godzin temu

z przyłączami. - Tworzenie rysunków koncepcyjnych zagospodarowania terenu oraz rysunków technicznych niezbędnych do realizacji prac projektowych. - Analiza nowych rozwiązań technicznych potrzebnych przy realizacji projektów. - Dobór optymalnych komponentów do instalacji

Olsztyn
3 godziny temu

Kierownik działu technicznego Miejsce pracy: Ostróda Twój zakres obowiązków - Prowadzenie spraw formalno-prawnych dotyczących przygotowania inwestycji do realizacji (zajęcie pasa drogowego, wycinka drzew, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach). - Prowadzenie spraw

Ostróda
3 godziny temu

środowiskowe związane z pracą laboratoryjną, w warunkach narażenia na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny, substancje i materiały niebezpieczne. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - Wykonywanie czynności wstępnych, pomocniczych i badawczych przy prowadzonym

Olsztyn
jeden dzień temu

/ porównywawczego do badań chemicznych oraz przygotowanie dokumentacji do opracowywanych ekspertyz kryminalistycznych; - Przygotowywanie wg potrzeb odczynników niezbędnych do prowadzenia analiz chemicznych oraz prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu substancji niebezpiecznych i

Olsztyn
4 dni temu

środowiskowe związane z pracą laboratoryjną, w warunkach narażenia na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny, substancje i materiały niebezpieczne. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - Wykonywanie czynności wstępnych, pomocniczych i badawczych przy prowadzonym

Olsztyn
2 dni temu

, dokonuje analizy wyników badań oraz przygotowuje projekty sprawozdań z badań, - przygotowuje pomieszczenia, stanowiska pracy, wyposażenie pomiarowo-badawcze i materiały niezbędne do wykonania badań, monitoruje i dokonuje zapisów ze sprawdzenia warunków środowiskowych, - odbiera

Olsztyn
2 dni temu

, dokonuje analizy wyników badań oraz przygotowuje projekty sprawozdań z badań, - przygotowuje pomieszczenia, stanowiska pracy, wyposażenie pomiarowo-badawcze i materiały niezbędne do wykonania badań, monitoruje i dokonuje zapisów ze sprawdzenia warunków środowiskowych, - odbiera

Olsztyn
2 dni temu

, dokonuje analizy wyników badań oraz przygotowuje projekty sprawozdań z badań, - przygotowuje pomieszczenia, stanowiska pracy, wyposażenie pomiarowo-badawcze i materiały niezbędne do wykonania badań, monitoruje i dokonuje zapisów ze sprawdzenia warunków środowiskowych, - odbiera

Olsztyn
2 dni temu
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie analizy środowiskowe, Olsztyn
Menu