spójno?ci zawartych w nich przepisów oraz potrzeby uchylenia lub utrzymania w mocy przepisów dotychczasowych, a tak?e pod wzgl?dem ich zgodno?ci z zasadami techniki legislacyjnej i poprawno?ci j?zykowej. Rozpatruje i sporz?dza projekty odpowiedzi na skargi i wnioski

Olsztyn
12 godzin temu

, prawidłowości i wewnętrznej spójności zawartych w nich przepisów oraz potrzeby uchylenia lub utrzymania w mocy przepisów dotychczasowych, a także pod względem ich zgodności z zasadami techniki legislacyjnej i poprawności językowej. - Rozpatruje i sporządza projekty odpowiedzi na

Olsztyn
3 dni temu

spójno?ci zawartych w nich przepisów oraz potrzeby uchylenia lub utrzymania w mocy przepisów dotychczasowych, a tak?e pod wzgl?dem ich zgodno?ci z zasadami techniki legislacyjnej i poprawno?ci j?zykowej. Rozpatruje i sporz?dza projekty odpowiedzi na skargi i wnioski

Olsztyn
12 godzin temu

, prawidłowości i wewnętrznej spójności zawartych w nich przepisów oraz potrzeby uchylenia lub utrzymania w mocy przepisów dotychczasowych, a także pod względem ich zgodności z zasadami techniki legislacyjnej i poprawności językowej. - Rozpatruje i sporządza projekty odpowiedzi na

Olsztyn
3 dni temu

, prawidłowości i wewnętrznej spójności zawartych w nich przepisów oraz potrzeby uchylenia lub utrzymania w mocy przepisów dotychczasowych, a także pod względem ich zgodności z zasadami techniki legislacyjnej i poprawności językowej. - Rozpatruje i sporządza projekty odpowiedzi na

Olsztyn
3 dni temu
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie nauczyciel techniki, Olsztyn
Menu