• Praca
  • drugi urząd skarbowy

Praca drugi urząd skarbowy

Sortuj według: trafności - daty
Znaleziono 2 754 oferty pracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno – biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z bezpośrednią obsługą klientów Urzędu, - praca przy monitorze

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Łódź
10 godzin temu

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - wykształcenie: wyższe - doświadczenia zawodowego OFERUJEMY: - Ruchomy czas pracy - Indywidualny rozkład czasu pracy - Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy - Pomieszczenie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
10 godzin temu

Dyrektor delegatury ds. kierowania pracą Delegatury w Pile Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Po Zakres obowiązków: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych - zadania wykonywane w siedzibie delegatury oraz na terenie

KPRM

Piła
6 dni temu

siedzącej - praca z dokumentami, - Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji), - Wyjazdy służbowe

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin
10 godzin temu
od 3 000 zł

zadaniami wybranymi do realizacji w tym procesie i realizowanymi przez Departamenty i jednostki organizacyjne Miasta. Badanie satysfakcji klientów z usług świadczonych przez Urząd, Organizacja, wspieranie i określanie zasad procesów partycypacji społecznej, w tym konsultacji

Urząd Miasta Chełm

Chełm
2 dni temu

, temperatura, hałas) w normie - zagrożenie biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją - stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana asertywność i komunikatywność - stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku biurowego - praca przy monitorze ekranowym

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Piła
10 godzin temu

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: odbiera telefony i umawia spotkania Dyrektora Urzędu;prowadzi terminarz pracy i spotkań Dyrektora Urzędu;przekazuje Dyrektorowi Urzędu korespondencję otrzymaną z komórek organizacyjnych Urzędu;rejestruje i obsługuje pisma

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Wrocław
13 godzin temu
od 3 300 zł

- Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1971 a menu=729 - Ogłoszenie Nr OZ/65/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w

URZĄD MIASTA KATOWICE

Katowice
2 dni temu
3 300 zł – 3 500 zł

udzielanie wsparcia merytorycznego w rozstrzyganiu tego rodzaju spraw pracownikom Referatu planowania, miejskim jednostkom organizacyjnym i komórkom organizacyjnym Urzędu, Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także z innymi

Urząd Miasta Olsztyna

Olsztyn
5 dni temu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na parterze, praca wymagająca dyspozycyjności, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa
10 godzin temu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie - Wyjazdy służbowe - Obsługa klientów zewnętrznych - Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz - Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warszawa
10 godzin temu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Reprezentacja Urzędu, kontakt z petentami, praca w terenie, wyjazdy służbowe. Narzędzia pracy - jednostka pływająca - członek załogi statku inspekcyjnego, komputer, radiotelefon VHF. Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Kostrzyn nad Odrą
10 godzin temu

osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. - Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem. - Uczestniczy w procesie uzgadniania przez Urząd z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej projektów „zewnętrznych” aktów

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Warszawa
10 godzin temu

Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Kolnie 15-085 Białystok ul. Jana Klemensa Branickiego 9 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - Przeprowadza czynności sprawdzające. - Gromadzi, ewidencjonuje oraz wprowadza do systemu dane zawarte w

Kolno
5 godzin temu

, - użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka), - zadania wykonywane głównie w siedzibie Urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, - stanowisko pracy wyposażone jest

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Siemiatycze
10 godzin temu

celno-skarbowych w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami ustawy o grach hazardowych, udzieloną koncesją lub udzielonym zezwoleniem, kontroli celno-skarbowej zakazu posiadania automatów do gier, kontroli celno-skarbowej produkcji i obrotu automatami do gier

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa
10 godzin temu

- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie - możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową Warunki dotyczące charakteru

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Bydgoszcz
10 godzin temu

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego: ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, oraz posiadanie: a) ukończonych formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub b) co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski
13 godzin temu
3 000 zł – 3 200 zł

, wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość lub zarządzanie, brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z

Urząd Miasta Olsztyna

Olsztyn
5 dni temu

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe - znajomość języka angielskiego na poziomie C1 - znajomość drugiego języka urzędowego UE na poziomie B2 - znajomość trzeciego języka obcego (arabski lub białoruski lub gruziński lub

Warszawa
5 godzin temu

Dyrektor delegatury ds. kierowania pracą Delegatury w Pile Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Po Zakres obowiązków: praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie delegatury oraz na terenie

KPRM

Piła
2 godziny temu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca terminowa, wykonywana pod presją czasu. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
10 godzin temu

administrowaniem systemami IT, - Podstawowa znajomość języka programowania HTML oraz obsługi baz danych, - Prawo jazdy kat. B, - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - doświadczenia zawodowego - Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, - Rzetelność OFERUJEMY:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Szczecin
10 godzin temu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - praca z petentami - praca siedząca, - częste reprezentowane Urzędu na zewnątrz, - wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Wrocław
10 godzin temu
od 3 300 zł

- Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1973 a menu=729 - Ogłoszenie Nr OZ/67/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w

URZĄD MIASTA KATOWICE

Katowice
2 dni temu
od 3 200 zł

miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej. Sporządzanie projektu budżetu wraz z częścią opisową załącznika wydatków, wykazu inwestycji miasta Chełm, przedsięwzięć, Budżetu Obywatelskiego w oparciu o otrzymane materiały z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta

Urząd Miasta Chełm

Chełm
2 dni temu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie - Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - Analizuje działalność Izb Administracji Skarbowej

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa
10 godzin temu
3 657 zł

jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Kolno
13 godzin temu

niepełnosprawnych tylko na parterze - Nadzoruje i zapewnia właściwą organizację i funkcjonowanie delegatury urzędu - Nadzoruje organizacyjne sprawy prowadzone w delegaturze z zakresu obsługi cudzoziemców, paszportów, zdrowia nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz straży

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Konin
10 godzin temu

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw orzecznictwa podatkowego w Drugim Dziale Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych 01-513 Warszawa

Warszawa
5 godzin temu

, niszczarka dokumentów. Praca wymaga szczególnej koncentracji i samodzielności. - Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy i ustawy Kodeks postępowania karnego w celu zastosowania

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
10 godzin temu
od 4 100 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1976 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/70/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista

URZĄD MIASTA KATOWICE

Katowice
5 dni temu

Dyrektor delegatury ds. kierowania pracą Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zakres obowiązków: praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie delegatury oraz na terenie

KPRM

Konin
2 godziny temu
2 800 zł – 3 000 zł

, wt-pt 7:30-15:30Inne wymagania obywatelstwo polskie, brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie

Urząd Miasta Olsztyna

Olsztyn
2 dni temu

Dyrektor delegatury ds. kierowania pracą Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zakres obowiązków: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych - zadania wykonywane w siedzibie delegatury oraz na terenie

KPRM

Konin
6 dni temu
od 1 650 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1978 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/72/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w

URZĄD MIASTA KATOWICE

Katowice
2 dni temu

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę - opiniuje arkusze organizacji szkół Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza

Gorzów Wielkopolski
5 godzin temu
od 3 000 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1975 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/69/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w

URZĄD MIASTA KATOWICE

Katowice
5 dni temu
od 3 100 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1979 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/73/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - podinspektor - w

URZĄD MIASTA KATOWICE

Katowice
3 dni temu
od 3 300 zł

- Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1974 a menu=729 - Ogłoszenie Nr OZ/68/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

URZĄD MIASTA KATOWICE

Katowice
2 dni temu
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie drugi urząd skarbowy, Polska
Algorytm Jobsora dobiera oferty na podstawie ustawionych parametrów: stanowisko, lokalizacja, poziom wynagrodzenia, rodzaj oferty itp.
Im więcej parametrów określisz, tym bardziej dokładnie, algorytm wybierze dla Ciebie oferty pracy.
Polecamy określenie takich minimalnie sprecyzowanych wyszukiwań:
• Stanowisko lub nazwa firmy
Menu