Praca referent umów

Sortuj według: trafności - daty
Znaleziono 77 ofert pracy
od 4 000 zł

Główny zakres obowiązków realizacja projektów rekrutacyjnych: dotarcie do potencjalnych klientów, selekcja kandydatów, analiza predyspozycji i motywacji kandydatów, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. koordynowanie zamówień z kontrahentami firmy, telefoniczna oraz...

Opole
14 godzin temu
od 3 700 zł

- prowadzenie ewidencji działek gruntu przekazanych Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w zarząd i administrowanie Zakładowi; - prowadzenie ewidencji zawartych umów dzierżaw w/w działek i ewidencji bezumownego korzystania z działek gruntu; - ustalenie stanu prawnego

Warszawa
5 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw kancelaryjnych w Dziale Dochodzeniowo - Śledczym w Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinie 70-525 Szczecin ul. Franklina Roosevelta 1,2

Szczecin
11 godzin temu
3 700 zł

Szczegóły oferty nr: StPr/21/10872 z dnia 2021-09-06Dane dotyczące ofertyStanowisko: Referent w Dziale Lokali Użytkowych (nr ref. DNZ/42/2021)Stawka: 3700,00Staż: Zmianowość: jedna zmianaRodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określonyLiczba oferowanych miejsc pracy

Warszawa
11 godzin temu

/ kandydatki na stanowisko: Referent ds. administracyjnych miejsce pracy: Gdańsk Jakie doświadczenie możesz zdobyć? - prowadzenie aktywnych działań związanych z pozyskiwaniem pracowników, - zatrudnianie pracowników tymczasowych, - kompletowanie dokumentów do zatrudnienia

Gdańsk
19 godzin temu

Zakres zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku: - prowadzenie rejestrów zamówień, umów i faktur oraz monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień; - prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych dla których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych

Warszawa
15 godzin temu

ewidencji środków trwałych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych, - Księgowanie i rozliczanie umów leasingowych, w tym umów dotyczących leasingu samochodów osobowych, - Współudział w sporządzaniu sprawozdań statystycznych GUS, - Kontrola prawidłowego obiegu dokumentów

Siemianowice Śląskie
jeden dzień temu
od 2 900 zł

Prowadzenie spraw kadrowych. Sporządzanie umów o pracę. Przygotowanie dokumentacji. Godziny pracy: 7-15, od poniedziałku do piątku.Inne wymaganiawykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub administarcji, doświadczenie zawodowe na stanowisku sekretarza szkoły, sekretarki lub

Trąbki Wielkie
6 dni temu
2 800 zł – 3 200 zł

zawieranie oraz rozliczanie umów ubezpieczeniowych, nadzór nad dokumentacjąRodzaj zatrudnieniaUmowa o pracę na okres próbnySystem wynagradzaniaCzasowy ze stawką miesięcznąZmianowoscjedna zmianaWyksztalceniaśrednie ogólnokształcące, brak

Radomsko
5 dni temu
od 3 500 zł

obsługa procesu aplikowania o projekty badawcze ze środków krajowych i zagranicznych obsługa administracyjno-prawna projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania sporządzanie umów, dokumentacji projektowej, wniosków o płatność, sprawozdawczości projektowej, opisów

Białystok
3 dni temu
4 000 zł – 10 000 zł

klientami i dostawcami we współpracy z zespołami Pieringer Group w Austrii, Czechach, Słowacji i Niemczech; - Negocjowanie ofert i sporządzanie niezbędnych umów; - Monitorowanie i śledzenie rozwoju rynku; - Statystyka odpadów i kontrola sukcesu, comiesięczne raportowanie

Chodzież
3 dni temu

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: - Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami/punktami aptecznymi na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę oraz udzielanie informacji

Szczecin
jeden dzień temu

, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy, w tym także sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień - Prowadzenie akt osobowych pracowników i ich archiwizacja - Współpraca wewnątrz firmy w zakresie obiegu dokumentacji kadrowej - Prowadzenie ewidencji urlopów i innych nieobecności

Kraków
jeden dzień temu
od 3 500 zł

Rozliczenie finansowe budowy oraz podwykonawców; Sporządzanie umów, zleceń; Prowadzenie korespondencji; Sporządzenie dokumentacji budowy i pism, wystąpień, protokołów, operatu kolaudacyjnego; Kontakt z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym; Przygotowywanie ofert przetargowych

Nidzica
14 godzin temu
2 800 zł – 3 000 zł

- prowadzenie dokumentacji pracowniczej w programie kadrowym i w wersji papierowej, - sporządzanie umów cywilno-prawnych, - znajomość programu Płatnik, - ewidencjonowanie zwolnień lekarskich, - sporządzanie planów urlopów, ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów

Zamość
jeden dzień temu
od 3 000 zł

- rejestracja i rozliczanie umów cywilnoprawnych dotyczących dydaktyki, - rozliczanie jednostek w zakresie prowadzonej dydaktyki, - obsługa systemu Pol-on w części dotyczącej bieżącej aktualizacji bazy danych nauczycieli akademickich, - sporządzanie analiz zgodnie z

Szczecin
14 godzin temu
od 3 450 zł

wystawianie faktur za najem pomieszczeń/placu,weryfikacja oraz udział w sporządzaniu umów na najem pomieszczeń/placu, sporządzanie wykazów i rozliczanie kwot za podatek od środków transportu od nieruchomości za wieczyste użytkowanie gruntówInne wymaganiawykształcenie

Zielona Góra
6 dni temu
od 3 030 zł

- kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej; - monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; - udzielanie wyjaśnień świadczeniodawcom w zakresie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Osoby zainteresowane ofertą

Łódź
5 dni temu

Zakres obowiązków - obsługa zgłoszeń i korespondencji Klientów,- wprowadzanie danych do komputera,- przygotowanie dokumentacji,- analiza zgłoszeń Klientów,- udział w procesie zmiany sprzedawcy,- rejestracja, ewidencja i archiwizacja spraw, umów i dokumentów,- dbanie o dobry

Rzeszów
11 godzin temu

Numer oferty: StPr/21/2463 Obowiązki: obsługa procesu aplikowania o projekty badawcze ze środków krajowych i zagranicznych obsługa administracyjno-prawna projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowaniasporządzanie umów, dokumentacji projektowej, wniosków o płatność

Białystok
19 godzin temu
3 799 zł

dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego

Szczecin
19 godzin temu
od 3 600 zł

, wzorów umów, ogłoszeń itp.; - samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp zgodnie z wewnętrznym regulaminem Instytutu; - zamieszczanie ogłoszeń dotyczących postępowań; - sporządzanie pism i dokumentów wynikających z procedur

Kraków
3 dni temu

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje projekty aktów wewnętrznych regulujących działalność WIOŚ oraz monitoruje potrzeby ich modyfikacji oraz wprowadza zmiany w ich treściPrzygotowuje projekty umów i porozumień zwieranych przez Wojewódzkiego

Bydgoszcz
19 godzin temu

doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub

Kraków
22 godziny temu

Referent Izba Administracji Skarbowej w Krakowie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw prowadzenia postępowań podatkowych w zakresie podatkówdochodowych i podatku od towarów i usług w Dziale Podatków

Kraków
16 godzin temu

analiza zgodności danych. •Prowadzenie rejestrów umów opiniowanych przez i zawieranych z inicjatywy biura (dostawy, usługi, darowizny, najmu, dzierżawy, współpracy, sponsorskie). •Prowadzenie i bieżąca aktualizacja tabel podziału kosztów mediów na najemców zgodnie z

Katowice
3 godziny temu

Referent prawny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent prawny w Wydziale Prawnym Warunki pracy - - Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego

Bydgoszcz
16 godzin temu

Referent Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw kadr w Dziale Kadr i Administracji Personalnejw Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie Warunki pracy - - Stanowisko pracy wyposażone w komputer

Szczecin
16 godzin temu

dokumentacji finansowej – zawieranie umów cywilno – prawnych, przygotowywanie kalkulacji kosztów przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych a także profesorskich, •organizacja posiedzeń komisji habilitacyjnych, •organizacja publicznych obron prac doktorskich, •prowadzenie

Katowice
19 godzin temu

przygotowującym projekty wewnętrznych aktów normatywnych, •prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielanych przez Rektora, •prowadzenie rejestru umów, •prowadzenie rejestru opinii prawnych. Wymagania •wykształcenie wyższe (kierunek prawo lub administracja), •minimum roczne

Katowice
11 godzin temu

Referent Izba Administracji Skarbowej w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Pierwszym Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1 ) i Drugim Dziale Czynności Analitycznych

Wieliczka
2 dni temu

Referent Izba Administracji Skarbowej w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw prowadzenia postępowań podatkowych w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier w Referacie Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA) w Urzędzie

Nowy Sącz
2 dni temu

Referent Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw analitycznych i sprawdzających w Dziale Kontroli Podatkowej, Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Spraw Karnych Skarbowych (SKP) w Urzędzie

Słupca
2 dni temu

Starszy referent Izba Administracji Skarbowej w Krakowie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy referent do spraw identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników w Referacie Identyfikacji i Rejestracji

Kraków
16 godzin temu

Referent Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw obsługi bezpośredniej w Dziale Obsługi Bezpośredniej (SOB-1) w Urzędzie Skarbowym Poznań-Jeżyce. Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy

Poznań
16 godzin temu

Referent Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw rachunkowości w Referacie Rachunkowości (SER) w Urzędzie Skarbowym w Szamotułach. Warunki pracy 1.Warunki dotyczące

Szamotuły
jeden dzień temu

Referent Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw sekretariatu w Wieloosobowym Stanowisku Wsparcia (SWW) w Urzędzie Skarbowym w Kępnie Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i

Kępno
6 dni temu

Referent Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent Wydział Prawny Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin

Radom
2 dni temu

Referent Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw wsparcia w Wieloosobowym Stanowisku Wsparcia (SWW)w Urzędzie Skarbowym w Pyrzycach Warunki pracy - - Stanowisko pracy wyposażone w komputer

Pyrzyce
3 dni temu

Referent Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw wymiany informacji podatkowych w Trzecim Dziale Wymiany Informacji Podatkowych (BWIA3) w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu Warunki pracy 1

Konin
3 dni temu
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie referent umów, Polska
Algorytm Jobsora dobiera oferty na podstawie ustawionych parametrów: stanowisko, lokalizacja, poziom wynagrodzenia, rodzaj oferty itp.
Im więcej parametrów określisz, tym bardziej dokładnie, algorytm wybierze dla Ciebie oferty pracy.
Polecamy określenie takich minimalnie sprecyzowanych wyszukiwań:
• Stanowisko lub nazwa firmy
Menu