• Praca
  • trzeci urząd skarbowy

Praca trzeci urząd skarbowy

Sortuj według: trafności - daty
Znaleziono 83 oferty pracy
od 3 000 zł

OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=11080 . Symbol oferty: DOR-OP.2110.59.2021 Jednostka ogłaszająca: Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Data ogłoszenia: 2021-09-21 Termin składania dokumentów

Chełm
jeden dzień temu

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych; Dodatkowe znajomość regulacji dotyczących Funduszy Strukturalnych na lata 2014-2020;znajomość regulacji dotyczących

Chorzów
godzinę temu

Urzędzie PKDP Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, dalej „PKDP” ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Departamentu Edukacji i Prewencji w

Warszawa
2 dni temu
od 4 200 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=2002 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/96/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista

Katowice
6 dni temu

data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu - Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej ul. A. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: MUCS, ogłoszenie nr 82964 Aplikacje można również składać w formie jednego

Warszawa
8 godzin temu

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Występuje przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia.Wnosi do sądów akty oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe

Tarnów
6 godzin temu

Sekretarz kierownika urzędu Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Sekretarz kierownika urzędu Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym

Wrocław
2 dni temu

Indywidualnych w Urzędzie PKDP Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, dalej „PKDP” ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Departamentu Postępowań

Warszawa
2 dni temu

-01 - Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu - Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

Opole
8 godzin temu
od 3 000 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1991 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/85/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Katowice
godzinę temu
od 4 000 zł

ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=11075 . Symbol oferty: DOR-OP.2110.56.2021 Jednostka ogłaszająca: Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Data ogłoszenia: 2021-09-21 Termin składania dokumentów: 2021

Chełm
jeden dzień temu

Sekretarz kierownika urzędu Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Sekretarz kierownika urzędu Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym

Wrocław
2 dni temu

Ekspert skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Ekspert skarbowy do spraw rachunkowości w Dziale Rachunkowości (SER) w Drugim Urzędzie Skarbowym Kraków Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa

Kraków
8 godzin temu

Sekretarz kierownika urzędu Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Sekretarz kierownika urzędu Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym

Wrocław
2 dni temu
od 3 000 zł

tajemnicy skarbowej, wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników,przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu w szczególności:a) regulaminu

Chełm
jeden dzień temu
od 3 300 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1993 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/87/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor

Katowice
godzinę temu

administracyjnego. - Sporządza okresowe informacje, sprawozdania i analizy w zakresie prowadzonych spraw w celu rozliczenia się z wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań. - Rozpatruje środki zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego

Warszawa
8 godzin temu
od 4 100 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1995 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/89/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista

Katowice
6 dni temu

Starszy ekspert skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy ekspert skarbowy do spraw audytu w Trzecim Wydziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy

Warszawa
2 dni temu

towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi. - Koordynuje i nadzoruje w celu sprawdzenia prawidłowości stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa

Warszawa
2 dni temu
od 3 400 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=2003 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/97/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor

Katowice
6 dni temu

-01 - Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu - Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Opolu ul. Ozimska 19 45-057 Opole Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

Opole
8 godzin temu

M?odszy kontroler skarbowy - S?u?ba Cywilna Sluzba Cywilna Warszawa, mazowieckie Sta?a Pe?ny etat 8 dni temu M?odszy kontroler skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: M?odszy kontroler skarbowy w Dziale Post

Polska
2 dni temu

towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi. - Koordynuje i nadzoruje w celu sprawdzenia prawidłowości stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa

Warszawa
2 dni temu
od 3 400 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1997 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/91/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor

Katowice
5 dni temu

M?odszy kontroler skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: M?odszy kontroler skarbowy w Dziale Post?powania Celnego Warunki pracy Stanowisko pracy spe?nia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno

Polska
2 dni temu

- Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu - Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, pok. 005, z dopiskiem na kopercie Małopolski Urząd Skarbowy - nr ogłoszenia 80975 (koperta powinna

Kraków
2 dni temu
od 3 400 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1998 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/92/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor

Katowice
5 dni temu

i krajami trzecimi, w tym generuje zbiór statystyczny na potrzeby sprawozdawcze Głównego Urzędu Statystycznego, w celu realizacji statutowych zadań. - Udostępnia dane uzyskane w toku wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, które regulują

Warszawa
2 dni temu
od 3 300 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=2000 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/94/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor

Katowice
6 dni temu
od 3 300 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=2001 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/95/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor

Katowice
6 dni temu

, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Kolnie Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - - praca administracyjno-biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, - większość

Kolno
2 dni temu

, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Kolnie Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - - praca administracyjno-biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, - większość

Kolno
2 dni temu
od 3 300 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1996 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/90/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w

Katowice
6 dni temu

Młodszy kontroler skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy kontroler skarbowy w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze w budynku z

Warszawa
2 dni temu
od 1 750 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1990 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/84/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w

Katowice
2 dni temu

- Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, pok. 005, z dopiskiem na kopercie Urząd Skarbowy w Nowym Sączu - nr ogłoszenia 82897 (koperta powinna być zamknięta) lub w formie elektronicznej przez platformę ePUAP, podpisane

Nowy Sącz
2 dni temu
od 3 300 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1994 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/88/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w

Katowice
6 dni temu
od 3 000 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1992 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/86/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Katowice
godzinę temu
od 3 400 zł

Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1989 a menu=729 Ogłoszenie Nr OZ/83/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w

Katowice
2 dni temu
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie trzeci urząd skarbowy, Polska
Algorytm Jobsora dobiera oferty na podstawie ustawionych parametrów: stanowisko, lokalizacja, poziom wynagrodzenia, rodzaj oferty itp.
Im więcej parametrów określisz, tym bardziej dokładnie, algorytm wybierze dla Ciebie oferty pracy.
Polecamy określenie takich minimalnie sprecyzowanych wyszukiwań:
• Stanowisko lub nazwa firmy
Menu