Praca analizy środowiskowe Warszawa

Sortuj według: trafności - daty
Znaleziono 40 ofert pracy

danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania. Projekt Manager ds. koordynacji postępowań środowiskowych w Dziale Projektowym Kompleksowa analiza

Praca stacjonarna
Murapol Architects Drive S.A.
Warszawa
6 godzin temu

w toku procedur środowiskowych i lokalizacyjnych, - Wspieranie innych biur spółki w zakresie wykorzystania danych przestrzennych, - Kontrola wykonawców, przegląd opracowań i weryfikacja zgodności przekazywanych danych GIS z wymogami zawartymi w umowach, - Analizy

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.
Warszawa
6 godzin temu

przedszkolnego i indywidualnego nauczania. - Przygotowuje projekty materiałów merytorycznych, analizy i projekty sprawozdań z zakresu prowadzonej tematyki dla kierownictwa MEiN, Rady Ministrów, parlamentu, agend rządowych, w celu przedstawienia aktualnego stanu oraz ewentualnych

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Warszawa
8 godzin temu

aktualizacja dokumentacji projektowej• Analiza i usuwanie błędów środowiskowych• Rozwój systemu Order Management opartego o product Tibco FOM• Tworzenie procesów biznesowych w Tibco BW 5.x oraz Tibco BE• konfigurowanie katalogu produktów w Tibco CIM• Zarządzanie środowiskami

Pełny etat
CGI
Warszawa
12 godzin temu

klimatycznych; doradztwem w zakresie efektywności energetycznej oraz działań kompensujących ślad środowiskowy; opracowaniem analiz i prognoz dotyczących ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klimat; analizą ryzyk ESG, w tym ryzyk klimatycznych; praojektami

Warszawa
12 godzin temu

, energetyką, zarządzaniem, analizą danych, finansami).Znajomości regulacji w zakresie ochrony środowiska (mile widziane wymagania środowiskowe dla branży energetycznej).Znajomości angielskiego z uwzględnieniem słownictwa branżowego umożliwiającego zapoznawanie się z

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Warszawa
12 godzin temu
od 4 000 zł

- Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania. - Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. - Diagnoza-rozumiana jako

Umowa o pracę
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa
5 dni temu

gospodarką odpadami, gospodarką wodno - ściekową oraz emisją do powietrza oraz bieżąca kontrola warunków środowiskowych (monitoring wyników pomiarów środowiskowych), w tym również rozliczanie opłat związanych z ochroną środowiska oraz zlecanie badań, analiz i oceny jakości

Autohero
Warszawa
12 godzin temu
3 450 zł – 4 200 zł

zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej. Charakterystyka pracy: Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ustalanie form i zakresu udzielanej pomocy przy współudziale klienta na

Umowa o pracę
OPS Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Warszawa
5 dni temu

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: prowadzi dokumentacje z zakresu środowiska i archeologii na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenia raporty, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze, operaty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Warszawa
20 godzin temu

Opis stanowiska :  Prowadzenie spraw księgowych,  Opracowywanie biznes planów,  Opracowywanie analiz finansowych,  Opracowywanie środowiskowych raportów,  Opracowywanie analiz w zakresie gospodarki energetycznej,  Monitorowanie realizacji projektów. Wymagania

Fundacja Euro-Most
Warszawa
12 godzin temu
od 4 000 zł

doktoraPrzeszkolenie w zakresie normy 17025Uprawnienia SEPUmiejętność sporządzania ocen, analiz i prognozUmiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpieńZnajomość normy PN-EN ISO 17025 Co oferujemy Ruchomy czas pracy Indywidualny rozkład czasu pracy Częściowe wykonywanie pracy

Praca zdalna
Główny Urząd Miar w Warszawie
Warszawa
12 godzin temu
4 000 zł

, systematyczność, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów - umiejętność pracy w zespół Obowiązki: - Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania.- Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy

Umowa o pracę
Urząd Pracy
Warszawa
12 godzin temu

, czynniki środowiskowe oraz ocena dotychczasowej analizy ryzyka kierowanie projektami dotyczącymi zmian/rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w organizacji monitorowanie, nadzorowanie oraz raportowanie realizacji działań mitygujących ryzyko w organizacji identyfikacja

Warszawa
12 godzin temu

programie flotowym,wsparcie użytkowników w bieżącej obsłudze pojazdów,tworzenie analiz, zestawień oraz dokumentacji.Nasze wymaganiawykształcenie wyższe,3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,znajomość obsługi pakietu MS Office, przede wszystkim Excel oraz programów do obsługi

FBSERWIS S A
Warszawa
5 dni temu

Multiconsult Polska sp. z o.o. jest jedną z czołowych firm konsultingowych w kraju i oferuje usługi w zakresie: multidyscyplinarnego doradztwa technicznego i środowiskowego, projektowania, zarządzania projektami, weryfikacji dokumentacji, audytów technicznych i

MULTICONSULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Warszawa
4 godziny temu

przedszkolnego i indywidualnego nauczania. - Przygotowuje projekty materiałów merytorycznych, analizy i projekty sprawozdań z zakresu prowadzonej tematyki dla kierownictwa MEiN, Rady Ministrów, parlamentu, agend rządowych, w celu przedstawienia aktualnego stanu oraz ewentualnych

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

węglowego i/lub środowiskowego w oparciu o GHG Protocol lub ISO 14064-1:2006; doradztwem w zakresie efektywności energetycznej oraz działań kompensujących ślad węglowy; opracowaniem analiz i prognoz dotyczących ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klimatu

Warszawa
4 godziny temu
3 450 zł – 4 200 zł

sytuacji życiowych oraz zapobieganie tym sytuacjom poprzez działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej.Charakterystyka pracy: Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ustalanie

Umowa o pracę
Urząd Pracy
Warszawa
12 godzin temu

komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań wynikających z gospodarki drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych - opiniuje rozwiązania projektowe w zakresie

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

Departamencie Realizacji Projektów Środowiskowych Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na: - - opracowywaniu dokumentów - obsłudze urządzeń biurowych - czynnościach koncepcyjnych Realizacja zadań związana z: - - krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

środowiskowe (np. dotacje ze środków UE i krajowych, ulga podatkowa na B+R, zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji) Znajomość regulacji dotyczących pomocy publicznej i zasad ubiegania się i wykorzystania dotacji (np. dotacje na pomoc w sektorze ochrony środowiska

Warszawa
20 godzin temu

Departamencie Realizacji Projektów Środowiskowych Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na: - - opracowywaniu dokumentów - obsłudze urządzeń biurowych - czynnościach koncepcyjnych Realizacja zadań związana z: - - krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

Warunki pracy - - Praca administracyjno-biurowa. - Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. - Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). - Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

: - Prowadzi prace w ramach obszaru Biogeny w Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego - współpraca międzynarodowa, współpraca krajowa, analiza i przygotowanie dokumentów, analiza danych - Realizuje współpracę krajową i międzynarodową dotyczącą zapobiegania

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

, - praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - prowadzi analizy (m.in. społecznych, gospodarczych, środowiskowych; współpracy rozwojowej) na potrzeby przygotowania dokumentów

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w terenie. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

przedszkolnego i indywidualnego nauczania. - Przygotowuje projekty materiałów merytorycznych, analizy i projekty sprawozdań z zakresu prowadzonej tematyki dla kierownictwa MEiN, Rady Ministrów, parlamentu, agend rządowych, w celu przedstawienia aktualnego stanu oraz ewentualnych

Służba Cywilna
Warszawa
4 dni temu

Departamencie Realizacji Projektów Środowiskowych Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na: - - opracowywaniu dokumentów - obsłudze urządzeń biurowych - czynnościach koncepcyjnych Realizacja zadań związana z: - - krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - prowadzi dokumentacje z zakresu środowiska i archeologii na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocenia raporty, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze, operaty

Służba Cywilna
Warszawa
5 dni temu

zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Praca w laboratorium (trudne warunki środowiskowe). W budynku znajduje się

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

Wydziale Inspekcji Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, wyjazdy służbowe

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

Wydziale Inspekcji Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, wyjazdy służbowe

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w terenie. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

Wydziale Inspekcji Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, wyjazdy służbowe

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

, - praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - prowadzi analizy (m.in. społecznych, gospodarczych, środowiskowych; współpracy rozwojowej) na potrzeby przygotowania dokumentów

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Praca w laboratorium (trudne warunki środowiskowe). W budynku znajduje się

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Praca w laboratorium (trudne warunki środowiskowe). W budynku znajduje się

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

, - praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - prowadzi analizy (m.in. społecznych, gospodarczych, środowiskowych; współpracy rozwojowej) na potrzeby przygotowania dokumentów

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu

dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w terenie. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy

Służba Cywilna
Warszawa
6 dni temu
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie analizy środowiskowe, Warszawa
Algorytm Jobsora dobiera oferty na podstawie ustawionych parametrów: stanowisko, lokalizacja, poziom wynagrodzenia, rodzaj oferty itp.
Im więcej parametrów określisz, tym bardziej dokładnie, algorytm wybierze dla Ciebie oferty pracy.
Polecamy określenie takich minimalnie sprecyzowanych wyszukiwań:
• Stanowisko lub nazwa firmy
Menu