Praca drugi urząd skarbowy Warszawa

Sortuj według: trafności - daty
Znaleziono 23 oferty pracy

data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu - Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej ul. A. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: MUCS, ogłoszenie nr 82964 Aplikacje można również składać w formie jednego

Warszawa
11 godzin temu

korzystania z Kasy Zapomogowo-PożyczkowejMożliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność

Warszawa
godzinę temu

pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: US.Praga , ogłoszenie nr 84666 Aplikacje można również składać w formie jednego

Warszawa
9 godzin temu

Kontroler skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Kontroler skarbowy w Dziale Kontroli Podatkowej Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu w budynku czterokondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu do niego dla

Warszawa
4 dni temu
od 4 063 zł

przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy biurowej Kurs/warsztaty dla kierowników lub pracowników kancelarii tajnych Co oferujemy Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności

Warszawa
9 godzin temu

studia drugiego stopnia w zakresie informatyki lub informatyki i ekonometrii. Staż pracy co najmniej 3 lata stażu pracy w Inspekcji Farmaceutycznej, w aptekach lub w podmiotach prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne Znajomość

Warszawa
godzinę temu

, PowerPoint, poczta e-mail),zdolności organizacyjne,komunikatywność i samodzielność,wysoka kultura osobista. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Warszawa
9 godzin temu

zgłoszenia wodnoprawnego oraz w drugiej instancji w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych, o ustalenie charakteru wód, a także w drugiej instancji w trybach nadzwyczajnych, w tym: opracowuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, rozpatruje wnioski o

Warszawa
godzinę temu

Head of Administration - wsparcie w bieżących działaniach, w tym: - zbieranie faktur kosztowych - prowadzanie faktur kosztowych do systemu księgowego - przygotowywanie dokumentów i współpraca z biurem księgowym i działem kadr - załatwianie drobnych spraw w Urzędzie Skarbowym i

Warszawa
11 godzin temu
4 000 zł – 4 300 zł

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Nr 223, poz. 1458, z

Warszawa
godzinę temu
4 000 zł – 4 300 zł

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art.11ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach

Warszawa
jeden dzień temu

w systemie kadrowo-płacowymPrzygotowywanie dokumentów kadrowych, weryfikacja, rejestracja i archiwizacja dokumentacji kadrowejPrzygotowywanie danych do listy płac oraz weryfikacja prawidłowości naliczeń na liścieKomunikacja z instytucjami zewnętrznymi tj. ZUS, Urząd

Warszawa
godzinę temu

oraz współpraca przy zadaniach i projektach realizowanych w ramach działu,sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczości GUS i NBP,sporządzanie sprawozdań finansowych,bieżący kontakt z klientami w zakresie prowadzonych projektów,kontakt z urzędami skarbowymi

Warszawa
godzinę temu

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.pocztowy.pl/kariera Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w

Warszawa
godzinę temu
od 4 470 zł

publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Wykształcenie: wyższe magisterskie w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego

Warszawa
9 godzin temu

znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw

Warszawa
9 godzin temu

pracy przy komputerzeMożliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-PożyczkowejMożliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu

Warszawa
godzinę temu

administracyjnego. - Sporządza okresowe informacje, sprawozdania i analizy w zakresie prowadzonych spraw w celu rozliczenia się z wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań. - Rozpatruje środki zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego

Warszawa
11 godzin temu

Kontroler skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Kontroler skarbowy w Dziale Kontroli Podatkowej Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu w budynku czterokondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu do niego dla

Warszawa
jeden dzień temu

Ekspert skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Ekspert skarbowy do spraw orzecznictwa podatkowego w Piątym Dziale Podatku od Towarów i Usług Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu

Warszawa
11 godzin temu

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Drugim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających 01-513 Warszawa A.Felińskiego 2B 2b Zakres zadań

Warszawa
godzinę temu

Ekspert skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Ekspert skarbowy w Dziale Kontroli Podatkowej Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu w budynku czterokondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu do niego dla osób

Warszawa
jeden dzień temu
od 4 063 zł

Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Wykształcenie: wyższe Przeszkolenie w zakresie obsługi

Warszawa
9 godzin temu

Starszy inspektor Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor w Drugim Dziale Personalnym Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

Warszawa
11 godzin temu

. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo

Warszawa
godzinę temu

Młodszy kontroler skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy kontroler skarbowy do spraw wierzycielskich w Drugim Dziale Spraw Wierzycielskich Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy

Warszawa
5 dni temu

Ekspert skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Ekspert skarbowy do spraw orzecznictwa podatkowego w Piątym Dziale Podatku od Towarów i Usług Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu

Warszawa
7 dni temu

stanowisko: Starszy ekspert skarbowy do spraw audytu w Drugim Wy… Starszy ekspert skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy ekspert skarbowy do spraw audytu w Drugim Wy… Młodszy ekspert ds. produktów

Warszawa
11 godzin temu

urzędu skarbowego w celu wykonywania nadzoru nad prowadzonymi sprawami. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - wykształcenie: wyższe - Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa - Znajomość Ustawy o podatu od towarów i usług - Odpowiedzialność - Skrupulatność, dociekliwość

Warszawa
7 dni temu

Młodszy kontroler skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy kontroler skarbowy w Dziale Postępowania Celnego Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno

Warszawa
3 dni temu

sprawach, o których mowa w zadaniach 1 i 2 w celu ustosunkowania się do zarzutów. - Sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki rachunkowości w urzędach skarbowych. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - wykształcenie: średnie - Znajomość przepisów

Warszawa
2 dni temu

Ekspert skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Ekspert skarbowy w Dziale Kontroli Podatkowej Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu w budynku czterokondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu do niego dla osób

Warszawa
jeden dzień temu

Młodszy kontroler skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy kontroler skarbowy do spraw wierzycielskich w Drugim Dziale Spraw Wierzycielskich Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy

Warszawa
5 dni temu

wymaganych uprawnień Termin i miejsce składania dokumentów: - Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-26 - Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu - Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej ul. A. Felińskiego 2 B 01-513

Warszawa
3 dni temu

kandydatek/kandydatów Termin i miejsce składania dokumentów: - Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-17 - Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu - Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej ul. A. Felińskiego 2 B 01-513

Warszawa
7 dni temu

kandydatek/kandydatów Termin i miejsce składania dokumentów: - Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-17 - Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu - Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej ul. A. Felińskiego 2 B 01-513

Warszawa
7 dni temu

wymaganych uprawnień Termin i miejsce składania dokumentów: - Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-27 - Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu - Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej ul. A. Felińskiego 2 B 01-513

Warszawa
4 dni temu

wymaganych uprawnień Termin i miejsce składania dokumentów: - Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-26 - Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu - Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej ul. A. Felińskiego 2 B 01-513

Warszawa
3 dni temu

przebiegu egzekucji lub zabezpieczenia. - Wykonuje orzeczenia: o zarządzeniu sprzedaży ruchomości, w sprawach, w których własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa, niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno - skarbowego oraz w sprawie likwidacji niepodjętego

Piaseczno
2 dni temu

dostarczenia oferty do urzędu - Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: US. w Legionowie, nr ogłoszenia 84166 Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres

Legionowo
6 dni temu
Subskrybuj otrzymywanie najnowszych ofert pracy na żądanie drugi urząd skarbowy, Warszawa
Algorytm Jobsora dobiera oferty na podstawie ustawionych parametrów: stanowisko, lokalizacja, poziom wynagrodzenia, rodzaj oferty itp.
Im więcej parametrów określisz, tym bardziej dokładnie, algorytm wybierze dla Ciebie oferty pracy.
Polecamy określenie takich minimalnie sprecyzowanych wyszukiwań:
• Stanowisko lub nazwa firmy
Menu